Sida 7 av 17FÖREGNÄSTA

Kalender I: Grundläggande om kalendern i Outlook

"Contoso-konferensen" är en heldagshändelse som varar i tre dagar och en födelsedag i en dag


En händelse betecknar en uppgift som varar en hel dag. Den startar inte vid en viss tidpunkt utan visas överst i kalendern på det datum som du anger. På bilden är exempelvis Contoso-konferensen en händelse som varar i tre dagar och Födelsedag en händelse som varar i en dag.

Lägg upp en händelse när du vill planera in en uppgift på en viss dag utan att låta den uppta alla dagens tider. Följande uppgifter anges vanligtvis som händelser:

  • Konferenser, affärsresor eller semester, under en dag eller längre
  • Födelsedagar och årsdagar
  • Helgdagar

Obs!     Födelsedagar är händelser som återkommer varje år. Under nästa lektion får du lära dig hur du anger återkommande händelser.

Sida 7 av 17FÖREGNÄSTA