Sida 11 av 13FÖREGNÄSTA

Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok

Vänsterjusterad text och högerjusterade datum

Text vänsterjusteras i cellerna i Excel och datum högerjusteras.

Om du vill ange ett datum i kolumn B, Datum-kolumnen, särskiljer du datumets delar med bindestreck: 2009-07-16 eller 16-juli-09. Din inmatning tolkas då som ett datum i Excel.

Om du vill skriva in tid i Excel särskiljer du timmar och minuter med ett kolon, exempelvis 13:30.

Tips!     Om du vill ange dagens datum trycker du samtidigt på CTRL och semikolon (;). Om du vill ange aktuellt klockslag trycker du samtidigt på CTRL, SKIFT och semikolon.

Sida 11 av 13FÖREGNÄSTA