Sida 9 av 19FÖREGNÄSTA

Bekanta dig med OneNote 2007

OneNote-sida med pilar som pekar mot Word-dokument, Outlook-uppgifter, Outlook-kontakter och Outlook-kalender.


Att dina anteckningar finns i OneNote betyder inte att de måste ligga kvar där: OneNote är fullständigt integrerat med andra Microsoft Office-program. Den här listan beskriver några av alla de saker du kan göra. Du hittar mer information på Referenskortet i slutet av kursen.

  • Skicka anteckningar i ett e-postmeddelande i Outlook. Markera först de sidor som du vill skicka. Om du vill markera fler än en sida håller du ner SKIFT eller CTRL samtidigt som du klickar på sidflikarna som du vill ha med. På Arkiv-menyn klickar du sedan på E-post. Du kan även skicka anteckningar som en PDF-fil genom att peka på Skicka till på samma meny.
  • Skicka anteckningar till Word. Markera först de sidor som du vill skicka. På Arkiv-menyn pekar du sedan på Skicka till och klickar på Microsoft Office Word. Du kan skicka anteckningar till ett blogginlägg i Word från samma meny.
  • Markera en anteckning som en Outlook-uppgift. Klicka på anteckningen och klicka sedan på pilen på knappen UppgiftBild av knapp på verktygsfältet Standard.
  • Du kan också ta in information i OneNote från en avtalad tid eller ett möte i en Outlook-kalender, och du kan använda dina anteckningar som en utgångspunkt för att skapa ett möte eller en avtalad tid i en Outlook-kalender. Du får lära dig hur du gör i övningssessionen.
Sida 9 av 19FÖREGNÄSTA