Sida 7 av 21FÖREGNÄSTA

Arbeta effektivt med Access 2007

Microsoft Office-knappens meny


När du klickar på Microsoft Office-knappenBild av knapp visas det här:

Bildtext 1 En meny med baskommandon som du använder när du arbetar med filer.
Bildtext 2 En lista över de senast använda dokumenten.
Bildtext 3 En knapp som du kan klicka på om du vill visa och välja olika programinställningar.

Du har helt rätt om du tycker att den här menyn liknar Arkiv-menyn i tidigare versioner av Access och då vet du också vad du hittar här. Du får tillfälle att granska hela menyn under den kommande övningen.

Sida 7 av 21FÖREGNÄSTA