Vinst- och förlustöversikt

 Vinst- och förlustöversikt 

Beskrivning

Använd den här mallen om du vill skapa en lättförståelig vinst- och förlustrapport för ditt företag. Mallen räknar automatsikt ut procentförändringen från föregående period och budget. Villkorsstyrd formatering ger dig synliga ledtrådar till eventuella problemområden.

Version:
Excel 2013
Hämtningsbara filer:
505
Filstorlek:
37 kB
Omdöme: