Utvärdering av fusion eller förvärv

 Utvärdering av fusion eller förvärv 

Beskrivning

Den här mallen är avsedd för de allmänna aktiviteter som behövs för att utvärdera företagets tillväxtsstrategi. Översikten omfattar analys av marknadspositionen, utvärdering av förtjänsterna mellan samgående/förvärv och intern utveckling, utvärdering av tänkbara samgåenden/förvärv och värdering av målföretaget.

Version:
Project Standard 2013, Project Professional 2013
Hämtningsbara filer:
40
Filstorlek:
41 kB
Omdöme: