Studentkalender (månad)

 Studentkalender (månad) 

Beskrivning

Den här 12-månadersmallen för studenter har separata flikar för varje månad och en inbyggd funktion som gör att du kan ange året för veckor med början på en måndag. På varje flik finns det utrymme för skoluppgifter baserat på vecka och kursschema. Datum i kalendern stryks under automatiskt via villkorsstyrd formatering och baserat på uppgifternas inlämningsdatum.

Version:
Excel 2013
Hämtningsbara filer:
253
Filstorlek:
74 kB
Omdöme: