Skapa en mall i Microsoft Office OneNote 2010

En mall i Microsoft Office OneNote är en sida, ett avsnitt eller en anteckningsbok med en struktur, ett format och en layout som har skapats i förväg, och med platshållare i stället för riktigt innehåll. I mallen har redan ramverket för sidan, avsnittet eller anteckningsboken förberetts för dig så att du kan börja med att lägga till bilder, anteckningar och text som du vill använda. Genom att använda en mall för anteckningsbokens ramverk kan du spara tid jämfört med att skapa en anteckningsbok från grunden. I stället för att börja med en helt tom sida behöver du bara fylla i platshållarna i mallen.

I den här artikeln


Skapa en mall från en OneNote 2010-sida

 1. Skapa eller öppna sidan som du vill använda som sidmall.
 2. Klicka på den nedåtriktade pilen bredvid Ny sida i fönstret till höger och klicka sedan på Sidmallar.
 3. Klicka på Spara aktuell sida som en mall längst ned i fönstret Mallar.
 4. Ange ett namn på sidmallen och klicka sedan på Spara.

När du vill lägga till en ny sida i det aktuella OneNote-avsnittet utifrån den sparade sidmallen klickar du på pilen bredvid Ny sida i fönstret till höger och klickar sedan på Sidmallar. Klicka på Mina mallar och sedan på namnet på den sparade mallen.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa en mall från ett OneNote 2010-avsnitt

 1. Skapa eller öppna avsnittet som du vill använda som mall.
 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.
 3. Klicka på Avsnitt under Spara aktuell/aktuellt.
 4. Klicka på OneNote 2010-avsnitt (*.one) under Välj format.
 5. Klicka på Spara som.
 6. Välj ett namn och en plats där du vill spara avsnittsmallen och klicka sedan på Spara.

När du vill lägga till ett nytt avsnitt i en anteckningsbok baserat på den sparade avsnittsmallen bläddrar du till mallen på datorn och dubbelklickar på den så att den öppnas i OneNote. Klicka och dra avsnittets namnflik från det övre vänstra hörnet av skärmen till anteckningsboken på den vänstra sidan av skärmen om du vill lägga till ett nytt avsnitt i anteckningsboken utifrån avsnittsmallen.

 Obs!    Om du hellre föredrar det kan du även lägga till avsnittet i en anteckningsbok genom att placera en kopia av avsnittsmallfilen i mappen på din dator där anteckningsboken finns sparad. Som standard sparas OneNote-anteckningsböcker på C:\Användare\<användarnamn>\OneNote-anteckningsböcker\<namn på anteckningsbok>.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa en mall från en OneNote 2010-anteckningsbok

 1. Skapa eller öppna anteckningsboken som du vill använda som mall.
 2. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Spara som.
 3. Klicka på Anteckningsbok under Spara aktuell/aktuellt.
 4. Klicka på OneNote-paket (*.onepkg) under Välj format.
 5. Klicka på Spara som.
 6. Välj ett namn och en plats där du vill spara avsnittsmallen och klicka sedan på Spara.

När du vill skapa en helt ny anteckningsbok baserad på den sparade anteckningsbokmallen bläddrar du till mallen på datorn och dubbelklickar på den så att den öppnas i OneNote. Ange ett namn på den nya anteckningsboken och välj en plats där du vill spara den (som standard sparas OneNote-anteckningsböcker på C:\Användare\<användarnamn>\OneNote-anteckningsböcker\<namn på anteckningsbok>) och klicka sedan på Skapa.

Överst på sidan Överst på sidan

Råd och tips när du skapar OneNote 2010-mallar

Nedan följer några råd och tips som det kan vara bra att tänka på när du skapar OneNote 2010-mallar. Mallar används ofta upprepade gånger och det kan därför vara en god idé att se till så att de är utformade så effektivt som möjligt för bästa resultat.

 • Välj klara och tydliga färger för varje avsnitt så att de blir lätta att urskilja från varandra.
 • Om du planerar att skriva ut mallen ska du tänka på att sidfärger (till exempel linjering) endast syns på datorn och inte när mallen skrivs ut. Se till att du väljer en teckenfärg som syns även om bakgrundsfärgen inte skrivs tillsammans med mallen.
 • Om du planerar att skriva ut mallen ska du se till att sidmarginalerna är minst 1 cm och att all text och alla objekt finns inom marginalerna.
 • Om du använder en bild som bakgrundsbild påverkas filstorleken och texten som ligger över bilden kan konverteras till en bild om du skickar sidan via e-post. Vi rekommenderar att du använder JPEG-filer för bilder och placerar bilderna överst, underst eller på sidorna av en sida i stället för bakom texten om det inte är nödvändigt för sidans utformning.
 • Använd linjering (tryck på CTRL+SKIFT+R om du vill visa linjeringen) för att lättare justera textrutor, bilder och annat innehåll som du vill infoga på sidorna.
 • Infoga text för platshållarna i mallarna som är klar, tydlig och lätt att identifiera så att alla som använder mallen (inklusive dig själv, om du skulle använda mallen igen efter en längre tid) direkt förstår vilken information som de olika platshållarna ska innehålla. Om du till exempel infogar en textruta som ska innehålla företagets namn, skriver du ”[företagsnamn]” i textrutan.
 • Om du använder tabeller, bilder eller liknande information ska du se till att de är tydligt placerade i relation till varandra och att rubrikerna är tydligt avskilda från text som kommer att skrivas in när mallen fylls i. Kom ihåg att textrutor och liknande objekt kan utökas och bli större när de fylls i med riktigt innehåll i stället för platshållarna.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
OneNote 2010