Rapportdesign (tom)

 Rapportdesign (tom) 

Beskrivning

Ett enkelt startdokument med rapportdesign. Rubrikerna är numrerade så att dokumentet får tydlig struktur, vilket passar utmärkt när du behöver hänvisa till olika delavsnitt. Den här mallen är lämplig om du vill börja från början utan att för den skull vara hänvisad till standardutseendet. Du använder designen genom att formatera rubriker och annan text med hjälp av Formatmallslista på fliken Start.

Version:
Word 2013
Hämtningsbara filer:
43 883
Filstorlek:
17 kB
Omdöme: