Projektuppföljning

 Projektuppföljning 

Beskrivning

På ett litet företag kan du med den här mallen spåra projekt efter kategori och efter vilken medarbetare som har tilldelats dem. Det är enkelt att flagga vid värden under/över plan med hjälp av den inbyggda kalkylatorn som bygger på villkorsstyrd formatering och indata från användaren.

Version:
Excel 2013
Hämtningsbara filer:
620
Filstorlek:
30 kB
Omdöme: