Översikt av medarbetarutbildning

 Översikt av medarbetarutbildning 

Beskrivning

Arbetsgivare kan använda den här smidiga mallen för att hålla reda på medarbetares utbildning. Mata in kurserna och medarbetarnas namn och använd sedan utbildningsloggen om du vill anteckna vem som har tagit en kurs och blivit godkänd eller underkänd i kursen. Tabellutsnitt gör det lätt att hitta information.

Version:
Excel 2013
Hämtningsbara filer:
115
Filstorlek:
46 kB
Omdöme: