Översikt av blodtryck och glukos

 Översikt av blodtryck och glukos 

Beskrivning

Med den här mallen kan du granska blodtryck och glukosnivåer över längre tidsperioder. Ange värdena tillsammans med dag och tid och den villkorstyrda formateringen varnar dig om du hamnar utanför de anpassningbara parametrarna. Det finns till och med plats för anteckningar!

Version:
Excel 2013
Hämtningsbara filer:
84
Filstorlek:
30 kB
Omdöme: