Översikt av akademisk kurs

 Översikt av akademisk kurs 

Beskrivning

Lärare, sätt förväntningar på din klass den första skoldagen. Förbered studenterna på ämnen, uppgifter, projekt, verktyg och material med hjälp av den här kursöversiktsmallen som innehåller exempel som hjälper dig att organisera och gå genom den viktigaste informationen. Den här utformningen använder den röda versionen av Ion-temat i bredbildsformat (16X9).

Version:
PowerPoint 2013
Hämtningsbara filer:
115
Filstorlek:
652 kB
Omdöme: