Organisationsschema med hierarki (bredbildsformat)

 Organisationsschema med hierarki (bredbildsformat) 

Beskrivning

Visualisera en organisations struktur med hjälp av ett organisationsschema som skapats med SmartArt-grafik. Varje nivå i hierarkin innehåller en textruta för medarbetarens position i företaget. Du kan enkelt lägga till ett namn på en nivå eller skapa en ny nivå i hierarkin med hjälp av SmartArt-grafiktextrutan. Den här presentationsbilden är utformad i bredbildsformat och kan användas som en fristående bild eller i en större presentation.

Version:
PowerPoint 2013
Hämtningsbara filer:
1 200
Filstorlek:
47 kB
Omdöme: