Organisationsschema (blå toning)

 Organisationsschema (blå toning) 

Beskrivning

Den här mallen innehåller tre organisationsscheman. Dessa scheman har skapats med hjälp av två olika Microsoft Office-program (PowerPoint 2003 och Word 2003) och har sedan kopierats till Publisher 2003. Du kan ändra dem i Publisher, PowerPoint eller Word, beroende på vilket schema du väljer. På den första sidan i mallen förklaras hur organisationsscheman skapades och hur du kan ändra varje schema.

Version:
Publisher 2003 och senare
Hämtningsbara filer:
962
Filstorlek:
156 kB
Omdöme: