Kassaflödesrapport för tolv månader

 Kassaflödesrapport för tolv månader 

Beskrivning

Med den här mallen kan du framställa företagets kassaflöde de senaste tolv månaderna. Sammanfattningsdiagram och miniatyrdiagram hjälper till att ge en bild av innebörden.

Version:
Excel 2013
Hämtningsbara filer:
4 019
Filstorlek:
49 kB
Omdöme: