Kalender för 2013 (mån–sön)

 Kalender för 2013 (mån–sön) 

Beskrivning

Den här kalendermallen för 2013 innehåller separata bilder för varje månad, i formatet måndag till söndag. För in avtalade tider och händelser vilket datum som helst. Du kan också kopiera sidan för en månad och lägga in den i en annan presentation. Anpassa mallen genom att ändra färger och format med hjälp av PowerPoint-teman. Använd kalendern i elektroniskt format eller skriv ut den så att du har den nära till hands.

Version:
PowerPoint 2013
Hämtningsbara filer:
711
Filstorlek:
427 kB
Omdöme: