Informationsbroschyr (Informell design)

 Informationsbroschyr (Informell design) 

Beskrivning

I den här trippelvikta informationsbroschyren används ett temaförberett färgmotiv med ett foto av en byggnad på framsidan och på baksidan finns utrymme för en sammanfattning.

Version:
Publisher 2007 och senare
Hämtningsbara filer:
54 518
Filstorlek:
1 182 kB
Omdöme: