Felsökning för övningar

VisaVarför börjar inte min övning?

  • Om du använder webbläsaren Netscape kanske några av övningarna inte fungerar som du förväntar dig. Du löser det här problemet genom att du i stället hämtar övningsfilerna med webbläsaren Microsoft Internet Explorer 5.01 eller senare.
  • Du kanske inte har produkten som krävs för att göra övningen.
  • Du kanske inte har den senaste versionen av produkten som krävs för att göra övningen.
  • Din dator kanske inte har konfigurerats korrekt för Microsoft ActiveX-kontroller. Här hittar du mer information.
  • Vänta ett tag – beroende på din anslutning och nätverksförhållanden kan det ta längre tid än väntat att hämta övningsfilen och instruktionerna.

VisaÄr det något jag bör göra innan jag startar en övning?

Innan du klickar på knappen Övning i programnamn på sidan Övning stänger du programmet som du ska öva i, om det är öppet.

VisaVarför är det så många instanser av mitt Microsoft Office-program öppna?

Innan du startar en ny övning stänger du programmet som du ska öva i, om det är öppet.

VisaJag ser inte övningsinstruktionerna.

Om du vill kunna se programmet och instruktionerna samtidigt måste instruktionsfönstret fästas ovanpå programfönstret. Det gör du genom att trycka på ALT+ESC tills fönstret med instruktionerna visas och sedan klicka på knappen Fäst Knappbild högst upp i instruktionsfönstret.

 Obs!   Om du klickar på knappen Fäst en gång till Knappbild lossar du instruktionerna. Klicka på knappen Fäst Knappbild så att du kan arbeta i programmet och se instruktionerna på samma gång. När du har gjort det kan du ändra storlek eller flytta på instruktionerna. Du ändrar storlek genom att dra i storlekshandtaget Knappbild längst ner till höger i instruktionsfönstret. Om du vill flytta på fönstret klickar du på dess rubrikrad och drar fönstret till en ny plats:

Klicka med pekaren på fönstrets rubrikrad

VisaÖvningsinstruktionerna täcker programmet som jag försöker öva i.

Det här är ganska vanligt förekommande. När du övar kan du vid behov flytta eller ändra storlek på fönster. Du ändrar storlek genom att dra i storlekshandtaget Knappbild längst ner till höger i instruktionsfönstret. Om du vill flytta på fönstret klickar du på dess rubrikrad och drar fönstret till en ny plats:

Klicka med pekaren på fönstrets rubrikrad

VisaNär jag klickar i programmet så syns inte övningsinstruktionerna.

Om du vill kunna se programmet och instruktionerna samtidigt måste instruktionsfönstret fästas ovanpå programfönstret. Det gör du genom att trycka på ALT+ESC tills fönstret med instruktionerna visas och sedan klicka på knappen FästKnappbild högst upp i instruktionsfönstret.

 Obs!   Om du klickar på knappen Fäst en gång till Knappbild lossar du instruktionerna. Klicka på knappen Fäst Knappbild så att du kan arbeta i programmet och se instruktionerna på samma gång. När du har gjort det kan du flytta eller ändra storlek på instruktionerna. Du ändrar storlek genom att dra i storlekshandtaget Knappbild längst ner till höger i instruktionsfönstret. Om du vill flytta på fönstret klickar du på dess rubrikrad och drar fönstret till en ny plats:

Klicka med markören på fönstrets rubrikrad

VisaVad behöver jag för att kunna starta en övning?

Du måste ha 2010-versionen av det program som övningen gäller installerat på din dator för att kunna starta övningen. Om du t.ex. vill göra en övning i Microsoft Office Excel måste du ha Excel 2010 installerat på din dator.

VisaHur kommer jag tillbaka till en lektion från en övning?

Du fortsätter en kurs från en övning genom att klicka på länken Tillbaka till kursen som du hittar antingen längst ner eller högst upp bland övningsstegen. Du kommer då tillbaka till kurssidan i din webbläsare.

Du kan också växla tillbaka till kurssidan genom att klicka på kursknappen i Aktivitetsfältet eller genom att trycka ALT+TAB och sedan välja kursen.

VisaKan jag återkomma till en kurs och starta en övning igen?

Ja, du kan starta varje övning så många gånger du vill. Navigera bara till kursen igen och klicka på länken för den aktuella övningen i innehållsförteckningen till vänster på kurssidan.

VisaVad händer om min övningsfil försvinner?

Du kan få en ny kopia av filen om du navigerar tillbaka till övningssidan och klickar på länken för att göra övningar i programmet.

VisaVarför består min kurs av övningar i fler än ett program?

Vissa kurser innehåller allmän information om hur du använder samma kunskaper i mer än ett Microsoft Office-program, t.ex. arbete utan mus. I en övning kan du t.ex. använda Microsoft Office Word medan du i en annan övning använder Microsoft Office PowerPoint, så att du kan öva dig i fler än ett program.

Överst på sidan Överst på sidan

Felkod 14