Budget/insamling för icke-vinstdrivande organisationer

 Budget/insamling för icke-vinstdrivande organisationer 

Beskrivning

Den här budgetmallen kan användas av icke-vinstdrivande organisationer eller små företag som vill spåra inkomster och utgifter, vilket även kan omfatta insamling av pengar. Ett diagram med vågräta linjer visualiserar resultatet.

Version:
Excel 2013
Hämtningsbara filer:
637
Filstorlek:
38 kB
Omdöme: