Balansräkning

 Balansräkning 

Beskrivning

Rapportera tillgångar och skulder med den här balansräkningsmallen. Mallen innehåller bland annat kategorier för omsättningstillgångar, fasta tillgångar, eget kapital och kortfristiga och långfristiga skulder.

Version:
Excel 2007 och senare
Hämtningsbara filer:
8 953
Filstorlek:
18 kB
Omdöme: