Årsredovisning (med bild på försättsbladet)

  Årsredovisning (med bild på försättsbladet) 

Beskrivning

Den här mallen kan du använda för att skapa en årsredovisning för ditt företag. I mallen finns det information om hur du går till väga, och den innehåller också förformaterade rubriker för de vanligaste årsredovisningsavsnitten. På fliken Infoga i menyfliksområdet kan du välja ett annat försättsblad. Färgerna kan du ändra med hjälp av olika inbyggda teman. Redovisningsmallen är uppbyggd på samma sätt som de andra mallarna i designuppsättningen Tidlöst.

Version:
Word 2013
Hämtningsbara filer:
499
Filstorlek:
1 163 kB
Omdöme: