Användarvänlighet (hjälpmedel) – riktlinjer för att skapa mallar

Många av de som kommer att använda mallarna kommer att vara beroende av hjälpmedelsfunktioner eller stödenheter, till exempel skärmläsare eller inställningar för hög kontrast. De kan också komma att behöva använda särskilda skärminställningar, som stora teckensnitt och ikoner. Du bör ha dessa hjälpmedelsriktlinjer i åtanke när du skapar mallarna.

Mer information om hjälpmedel finns på webbplatsen Microsoft hjälpmedel.

Sidlayout

Tänk på följande när du skapar en mall:

 • Försök att lämna tillräckligt med tomma utrymmen mellan kolumner, bilder och textstycken på sidorna för att göra mallen mer lättläst.
 • Använd gärna indrag, punktlistor och nummer för att göra texten enklare att följa.

Överst på sidan Överst på sidan

Alternativ text

 Viktigt!   Lägg till alternativ text till alla bilder i mallarna (förutom för figurer).

Se till att den alternativa texten:

 • Inte behöver läsas samtidigt som användaren tittar på bilden för att den ska vara begriplig.
 • Är så kort och koncis som möjligt och inte överskrider 100 tecken.
 • Är en del av en mening, inte en hel mening. Använd endast stor bokstav på det första ordet.
 • Inte avslutas med en punkt och inte har fet eller kursiv stil.
 • Inte börjar med en artikel eller frasen "bild av".

Överst på sidan Överst på sidan

Teckenstorlek

Tänk på följande när du väljer teckensnitt för användning i formatmallar för mallar:

 • I allmänhet bör du undvika teckenstorlekar på under tio punkter.
 • Om du vill kontrollera om texten är lätt att läsa även för personer med speciella krav kan du testa mallarna med Windows hjälpmedelsfunktioner, till exempel stora teckensnitt, inställningar för hög kontrast och skärmförstoraren. Mer information om hur du använder hjälpmedelsfunktionerna finns under Hjälp och support på datorn (via Start-menyn).

Överst på sidan Överst på sidan

Färgscheman

Om du skapar anpassade paletter med temafärger:

 • Tänk på att ljusa eller matta teckenfärger (till exempel ljusblått) på ljusa bakgrunder (till exempel ljusgult) kan vara svårt att läsa för vissa användare.
 • Om du vill försäkra dig om att de flesta användare kan läsa dina texter så rekommenderar vi att du testar färgscheman i mallarna genom att titta på dem samtidigt som du använder en högkontrastinställning.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Word 2007