Anpassa utseende och känsla i dokumenten med hjälp av teman

Du är precis klar med en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation, en Microsoft Office Word 2007-broschyr och en kostnadsbudget i Microsoft Office Excel 2007. Skulle det inte vara bra om det gick att få samma utseende och känsla i alla tre dokumenten? Det kan du med Office-dokumentteman!

Förr kunde det ta lång tid att formatera Office-dokumenten så att de matchade varandra, eftersom du skulle välja färger eller format för tabeller, diagram och grafik. Med teman går det enklare att skapa matchande, professionella dokument inte bara i ett program utan i såväl Office PowerPoint 2007 som i Office Word 2007 och Office Excel 2007, eftersom samma tema nu finns i alla tre program som du tillämpar med bara ett klick. (En smart funktion för företag som vill att all kommunikation ska ha samma varumärkesdesign.) Med ett klick ändras bakgrund, text, grafik, diagram, tabeller och effekter utifrån det tema som du har valt, så att alla delar i presentationen, dokumentet eller kalkylbladet stämmer överens.

Se en demonstration om hur du använder Office-teman i dokument.

Temateckensnitt, temafärger och temaeffekter

Temateckensnitt

Temateckensnitt innehåller ett rubrikteckensnitt och teckensnitt för brödtext. När du klickar på Temateckensnittvisas namnet på rubrikteckensnittet och teckensnittet för brödtexten som används för respektive temateckensnitt under namnet Temateckensnitt. Du kan ändra båda dessa teckensnitt om du vill skapa egna temateckensnitt.

Temateckensnittsväljare

Dessutom har dialogrutan Skapa nya temateckensnitt uppdaterats så att de temateckensnitt som används för tillfället visas.

Dialogrutan Skapa nya temateckensnitt

Stegvisa instruktioner för anpassning av temateckensnitt finns i artikeln Använda och anpassa dokumentteman.

Temafärger

Temafärger innehåller fyra text- och bakgrundsfärger, sex dekorfärger och två hyperlänkfärger. Färgerna för knappen Temafärger representerar de aktuella text- och bakgrundsfärgerna. Den uppsättning färger som visas bredvid namnet Temafärger efter att du har klickat på Temafärger representerar dekor- och hyperlänkfärgerna för det aktuella temat. När du ändrar någon av dessa färger för att skapa egna uppsättningar med temafärger, ändras färgerna som visas för knappen Temafärger och bredvid namnet Temafärger automatiskt.

Temafärger

Temafärgerna finns med i alla färggallerier tillsammans med en uppsättning nyanser och färgtoner som baseras på dessa färger. Genom att välja färger från den här utvidgade, matchade uppsättningen kan du skapa formateringsalternativ för enskilda delar av innehållet men som ändå följer temat. När temafärgerna ändras, ändras också färgerna i galleriet och även i alla dokument där de finns.

Temafärgsväljare

Temaeffekter

Temaeffekter är uppsättningar med linje- och fyllningseffekter. När du klickar på knappen Temaeffektervisas linje- och fyllningseffekterna som används för respektive uppsättning med temaeffekter i grafiken som visas med namnet Temaeffekter. Du kan inte skapa egna temaeffekter, men du kan välja en som du vill använda i ett eget dokumenttema.

Temaeffekter kan användas på diagram, SmartArt-grafik, former och bilder. I PowerPoint kan effekter också användas på tabeller, WordArt och text. I alla teman finns det en ”effektmatris” med tre formatnivåer av linje-, fyllnings- och specialeffekter. Genom att kombinera tre formateringsdimensioner – linjer, fyllning och effekter – kan du göra så att allt matchar samma temaeffekter.

Diagram med effektschema

Utnyttja teman maximalt

Du kan använda fördefinierade dokumentteman eller skapa egna genom att anpassa ett befintligt dokumenttema och sedan spara det som ett anpassat tema. Du kan även lära dig hur du tar bort ett anpassat tema. Genom att experimentera med teman får du ut maximalt av dem.