Ändra storlek på en logotyp eller ett bildobjekt i en mall

I mallar placeras grafiken ofta i textrutor (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd textrutor om du vill placera flera block med text på en sida eller ge texten en annan orientering än den övriga texten.)som är enkla att flytta i rätt läge. Textrutor som innehåller grafik eller text visas sällan med kantlinjer, och då är det inte uppenbart att objektet har placerats i en textruta. Tricket med att använda grafik i textrutor är att du måste veta när du ska markera bilden och när du ska markera textrutan.

Så här ändrar du storlek på en bild i en textruta

  1. Klicka på bilden som du vill ändra storlek på.
  2. Placera pekaren över ett av storlekshandtagen (storlekshandtag: En av de små cirklar eller fyrkanter som finns i hörnen och på sidorna av ett markerat objekt. Du drar i handtagen när du vill ändra storlek på objektet.).
  3. Dra i handtaget tills objektet har den form och storlek som du vill ha.
  4. Om du vill öka eller minska storleken i en eller flera riktningar drar du musen från eller till mitten samtidigt som du gör något av följande:
  • Håll ned CTRL-tangenten medan du drar musen om du vill att mitten på objektet ska vara på samma ställe.
  • Om du vill bibehålla objektets proportioner håller du ned SKIFT-tangenten samtidigt som du drar med musen.
  • Om du vill bibehålla objektets proportioner och vill att mitten på objektet ska vara på samma ställe håller du ned CTRL och SKIFT samtidigt som du drar med musen.

Om hela bilden inte visas när du har ändrat storlek på den

  1. Markera textrutan med bilden (och inte själva bilden). Flytta pekaren över textrutans kant tills pekaren omvandlas till en korspil Korspil och klicka sedan på kantlinjen.
  2. Välj Textruta på menyn Format och klicka sedan på fliken Textruta.
  3. Markera kryssrutan Anpassa figurstorlek till text.
 
 
Gäller:
Word 2003