Se även:
Resultat från Office.com
Justera rad- och styckeavstånd
Artikel Visa allt Dölj allt Du kan ändra radavståndet och avståndet före och efter varje stycken. Ändra radavstånd Markera texten du vill ändra. Peka på Radavstånd i ve...
Word 2003
Välja sidorientering
Artikel Klicka på Utskriftsformat på Arkiv -menyn och välj fliken Marginaljusterad . Klicka på Stående eller Liggande under Orientering . Använda stående och liggande f...
Word 2003
Ändra färg på text
Artikel Markera den text du vill ändra. Gör något av följande: Om du vill använda färgen som användes förra gången klickar du på Teckenfärg i verktygsfältet Format . Om...
Word 2003
Ändra i formatmallar
Artikel Visa allt Dölj allt Om åtgärdsfönstret (åtgärdsfönster: Ett fönster i ett Office-program som tillhandahåller vanliga kommandon. Dess placering och storlek gör a...
Word 2003