Se även:
Resultat från Office.com
Använda eller ta bort cellskuggning
Artikel Visa allt Dölj allt Markera de celler som du vill använda skuggning på eller ta bort skuggning från. Gör något av följande: Skugga celler med rena färger Om du ...
Excel 2003
Infoga tomma celler, rader eller kolumner
Artikel Visa allt Dölj allt Gör något av följande: Infoga nya tomma celler Markera ett cellområde (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område ka...
Excel 2003
Lägga till eller ta bort kantlinjer i en cell
Artikel Visa allt Dölj allt Klicka på pilen bredvid Kantlinjer i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra ...
Excel 2003
Ta bort celler, rader och kolumner
Artikel Markera de celler, rader eller kolumner du vill ta bort. Klicka på Ta bort på Redigera -menyn. Om du ska ta bort ett cellområde klickar du på Flytta celler åt v...
Excel 2003