Se även:
Resultat från Office.com
Ange eller redigera egenskaper för formulärfält
Artikel Visa allt Dölj allt Om du har använt verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ...
Word 2003
Fält som används i formulär
Artikel Visa allt Dölj allt { FORMCHECKBOX } { FORMDROPDOWN } { FORMTEXT } Med dessa fält infogas en kryssruta, en listruta eller en textruta i ett formulär (formulär: ...
Word 2003
Lägga till en cell, en rad eller en kolumn i en tabell
Artikel Peka på Infoga på Tabell -menyn och klicka sedan på ett alternativ. Tips! Om du snabbt vill infoga en rad längst ned i tabellen klickar du på den sista radens s...
Word 2003
Lägga till formulärfält till ett formulär
Artikel Visa allt Dölj allt Du använder verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra kommandon. Du visar ett v...
Word 2003
Olika typer av textrutor
Artikel Visa allt Dölj allt Listan Typ i dialogrutan Textrutealternativ innehåller sex fälttyper som du kan använda för att få olika resultat i ett text formulärfält (f...
Word 2003
Skydda ett formulär
Artikel Visa allt Dölj allt Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden. Innan du distribuerar ett formulär som ska visas och fyllas i ...
Word 2003
Ta bort skyddet från ett formulär
Artikel Visa allt Dölj allt Om du vill att användarna ska kunna fylla i formulärfält (formulärfält: En plats i ett formulär där en viss sorts data lagras, till exempel ...
Word 2003
Ändra storlek på hela eller delar av tabeller
Artikel Gör något av följande: Ändra storlek på en hel tabell I utskriftslayoutläge placerar du pekaren på tabellen tills storlekshandtaget visas i det nedre högra hörn...
Word 2003