Se även:
Resultat från Office.com
Ändra omslagsbild i en mall för gratulationskort
Artikel Visa allt Dölj allt Så här ändrar du omslagsbild på en mall för gratulationskort: Öppna ett tomt dokument genom att klicka på Nytt tomt dokument i verktygsfälte...
Word 2003
Ändra storlek på en logotyp eller ett bildobjekt i en mall
Artikel Visa allt Dölj allt I mallar placeras grafiken ofta i textrutor (textruta: Ett flyttbar behållare för text eller grafik som du kan ändra storlek på. Använd text...
Word 2003
Ändra texten i WordArt-objekt
Artikel Visa allt Dölj allt Dubbelklicka på WordArt-objektet (WordArt: Textobjekt som du skapar med färdiga effekter som du kan lägga till ytterligare formateringsalter...
Excel 2003, PowerPoint 2003...