Se även:
Resultat från Office.com
Dölja cellstödlinjer
Artikel Visa allt Dölj allt Markera de blad som har stödlinjer som du vill dölja. Hur gör jag? När du anger eller ändrar data påverkar ändringarna alla markerade blad. ...
Excel 2003
Lägga till eller ta bort kantlinjer i en cell
Artikel Visa allt Dölj allt Klicka på pilen bredvid Kantlinjer i verktygsfältet (verktygsfält: Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda för att genomföra ...
Excel 2003
SUMMA.OM
Artikel Visa allt Dölj allt Summerar celler enligt ett angivet villkor. Syntax SUMMA.OM ( område ; villkor ; summaområde ) Område      är det cellintervall som du vill ...
Excel 2003
Visa eller dölja rader eller kolumner
Artikel Visa allt Dölj allt Visa en dold rad eller kolumn Markera en rad eller en kolumn på varje sida om de dolda raderna eller kolumnerna som du vill visa. Peka på Ra...
Excel 2003