Se även:
Resultat från Office.com
Använda bilder i organisationsscheman
Artikel Visa allt Dölj allt Du kan lägga till bilder i former i organisationsschemat samt visa eller dölja bilder för individuella former eller för alla former i schema...
Arbeta med stora organisationsscheman
Artikel Visa allt Dölj allt Det finns flera olika sätt att arbeta med stora organisationsscheman för att maximera utrymmet på ritningssidan och förbättra diagrammets ut...
Visa eller dölja underordnade i ett organisationsschema
Artikel Markera den form på den högsta nivån vars underordnade former du vill dölja. Klicka på Dölj underordnade på Organisationsschema -menyn. Du kan visa de underordn...
Ändra storleken på rutorna i ett organisationsschema
Artikel Välj Alternativ på Organisationsschema -menyn. Markera eller skriv den nya bredden och höjden som du vill använda för alla rutorna i ritningen under Visa form ....
Ändra textens utseende i organisationsschemaformer
Artikel Så här ändrar du textformateringen för alla former i schemat samtidigt: Öppna Organisationsschema -menyn, klicka på Alternativ och sedan på fliken Text . I ruta...