Se även:
Resultat från Office.com
Aktivera eller inaktivera makron i Office-dokument
Artikel Läs mer om makrosäkerhet, riskerna med att aktivera makron och hur Säkerhetscenter i Microsoft Office 2007-systemet kan hjälpa dig att minska riskerna.
Access 2007, Excel 2007...
Aktivera eller inaktivera säkerhetsvarningar i meddelandefältet
Artikel I meddelandefältet visas säkerhetsvarningar när ett dokument som du öppnar innehåller aktivt innehåll som kan vara skadligt. Dokumentet kan till exempel innehål...
Access 2007, Excel 2007...
Aktivera eller inaktivera säkerhetsvarningar om länkar till och filer från misstänkta webbplatser
Artikel Visa allt Dölj allt Den här artikeln innehåller information om eventuella risker när ett dokument du arbetar med innehåller en länk till en misstänkt webbplats ...
Access 2010, Excel 2010...
Aktivera eller inaktivera tillägg i Office-program
Artikel Ett tillägg är en installerad funktion som utökar Microsoft Office 2007-systemet-program med anpassade kommandon och nya funktioner. Tillägg kan vara tillgängli...
Access 2007, Excel 2007...
Aktivera och inaktivera ActiveX-kontroller i Office-dokument
Artikel I den här artikeln förklaras vilka risker som är inbegripna i att aktivera ActiveX-kontroller och hur Säkerhetscenter i Microsoft Office 2007-systemet kan hjälp...
Access 2007, Excel 2007...
Blockera och häva blockering av externt innehåll i Office-dokument
Artikel För att skydda din säkerhet och integritet är Microsoft Office 2007-systemet som standard konfigurerat för att blockera externt innehåll, till exempel bilder, l...
Excel 2007, PowerPoint 2007
Lägga till, ta bort eller visa en betrodd utgivare
Artikel Visa allt Dölj allt Den här artikeln förklarar vad en betrodd utgivare är, varför det är säkrare att bara använda funktioner som har skapats av betrodda utgivar...
Access 2007, Excel 2007...
Skapa, ta bort eller ändra en betrodd plats för dina filer
Artikel En betrodd plats är vanligen en mapp på hårddisken eller en nätverksresurs. En fil som du placerar på en betrodd plats kan öppnas utan att kontrolleras av säker...
Access 2007, Excel 2007...