Hoppa till sökresultat
PRODUKT
Resultat från Office.com
Skriva ut kommentarer i ett kalkylblad
Artikel Kommentarer i Excel 2010-kalkylblad kan du skriva ut så som de visas i kalkylbladet eller i slutet av kalkylbladet.
Excel 2010
Utskrift och förhandsgranskning
Artikel Utskrift och förhandsgranskning av Office 2010-filer kan göras från en plats: på fliken Skriv ut i Backstage-vyn.
Access 2010, Excel 2010...
Skriva ut ett kalkylblad eller en arbetsbok
Artikel Visa allt Dölj allt Du kan skriva ut hela eller en del av ett kalkylblad eller en arbetsbok, ett exemplar i taget eller flera på en gång. Om informationen som d...
Excel 2010
Ta bort en sidbrytning
Artikel Ta bort en manuell sidbrytning i Excel 2007 eller 2010 genom att använda funktionen Förhandsgranska sidbrytningar.
Excel 2010, Excel 2007
Ange sidmarginaler innan du skriver ut ett kalkylblad
Artikel Visa allt Dölj allt Sidmarginaler är tomma utrymmen mellan data i kalkylbladet och kanterna på den utskrivna sidan. Topp- och bottenmarginaler kan användas för ...
Excel 2010
Förhandsgranska kalkylbladssidorna före utskrift
Artikel Visa allt Dölj allt Klicka på det kalkylblad eller markera de kalkylblad som du vill förhandsgranska. Så här markerar du kalkylblad Så här markerar du Gör så hä...
Excel 2010
Imitera en vattenstämpel i Excel
Artikel Använda vattenstämplar i kalkylblad i Excel 2010, till exempel för att märka en utskrift som ett utkast eller som konfidentiell information.
Excel 2010
Spara en fil
Artikel När du sparar en fil kan du spara den i en mapp på hårddisken, på en nätverksplats, en CD, DVD, på skrivbordet, på en flash-enhet eller i ett annat filformat. D...
Excel 2010, PowerPoint 2010...
Infoga, flytta eller ta bort manuella sidbrytningar i ett kalkylblad
Artikel Visa allt Dölj allt Sidbrytningar är avgränsare som delar in ett kalkylblad (kalkylblad: Det grundläggande dokument som du använder i Excel för att lagra och ar...
Excel 2010
Använda sidhuvuden och sidfötter i utskrifter av kalkylblad
Artikel Lär dig vad ett sidhuvud och en sidfot är, och var de finns i Excel 2010. Lägg till datum, tid, sidnummer, filnamn eller annan text i ett sidhuvud eller en sidf...
Excel 2010
Skriva ut rad- och kolumnrubriker på varje utskriven sida
Artikel Som standard skrivs inte kolumnrubriker (A, B, C o.s.v.) eller radrubriker (1, 2, 3 o.s.v.) som visas på skärmen ut i Excel. I den här proceduren får du reda på...
Excel 2010
Skriva ut ett kalkylblad med liggande eller stående orientering
Artikel Visa allt Dölj allt Som standard skrivs kalkylblad i Microsoft Excel ut med stående orientering (högre än brett). Du kan ändra sidans orientering till liggande ...
Excel 2010
Upprepa specifika rader eller kolumner på alla utskrivna sidor
Artikel Om ett kalkylblad löper över mer än en sida kan du skriva ut rad- och kolumnrubriker (även kallade utskriftsrubriker) på varje sida för att förvissa dig om att ...
Excel 2010
Skriva ut stödlinjer i ett kalkylblad
Artikel I Excel 2010 visas inte stödlinjer i ett utskrivet kalkylblad eller utskriven arbetsbok som standard. Den här artikeln visar hur du kan skriva ut stödlinjer.
Excel 2010
Definiera eller avmarkera ett utskriftsområde i ett kalkylblad
Artikel Om du ofta skriver ut ett visst område i ett kalkylblad kan du definiera ett utskriftsområde. Ett utskriftsområde är ett eller flera cellområden som du vill skr...
Excel 2010
Infoga sidnummer i kalkylblad
Artikel Visa allt Dölj allt Om du vill att nummer ska visas på sidorna när du skriver ut ett kalkylblad (kalkylblad: Det grundläggande dokument som du använder i Excel ...
Excel 2010
Snabbstart: Skriva ut ett kalkylblad
Artikel Innan du skriver ut ett kalkylblad är det en god idé att förhandsgranska det för att verifiera att det ser ut som du vill. När du förhandsgranskar ett kalkylbla...
Excel 2010
Spara en presentationsfil
Artikel Spara PowerPoint-filen i ett av flera olika format, i en mapp på en lokal disk, på en CD-skiva, på en DVD-skiva, på en flash-enhet, på en bärbar dator eller på ...
PowerPoint 2013
Förhandsgranska kalkylbladssidorna innan du skriver ut dem
Artikel Du kan förhandsgranska hur Excel-kalkylbladen kommer att se ut innan du skriver ut dem.
Excel Online
Skriva ut rader med kolumnrubriker överst på varje sida
Artikel Om ett kalkylblad sträcker sig över mer än en sida kan du skriva ut rad- och kolumnrubriker eller etiketter (även kallade utskriftsrubriker) på den första raden...
Excel 2013
Förhandsgranska kalkylbladssidorna innan du skriver ut dem
Artikel Du kan förhandsgranska hur Excel-kalkylbladen kommer att se ut innan du skriver ut dem.
Excel 2013
Sidhuvuden och sidfötter i kalkylblad
Artikel Lär dig vad ett sidhuvud och en sidfot är, var de finns och hur man skriver ut dem. Lägg till datum, tid, sidnummer, filnamn eller annan text.
Excel 2013
Ange sidmarginaler innan du skriver ut ett kalkylblad
Artikel Du kan ange sidmarginaler i Excel, ange anpassade marginaler eller centrera kalkylbladet vågrätt eller lodrätt på sidan.
Excel 2013
Skriva ut kommentarer i ett kalkylblad
Artikel Kommentarer i kalkylblad i Excel kan skrivas ut så som de visas i kalkylbladet eller i slutet av kalkylbladet.
Excel 2013
Skriva ut ett kalkylblad med liggande eller stående orientering
Artikel Som standard skrivs kalkylblad i Microsoft Excel ut med stående orientering (högre än brett). Du kan ändra sidorienteringen till liggande.
Excel 2013
FÖREG12NÄSTA
Hittade du inte det du letade efter?Sök på hela Office.com