Hoppa till sökresultat
PRODUKT
Resultat från Office.com
Ange rapportdatum för projektrapportering
Artikel Du kan ändra rapportdatumet för projektschemat så att du ser dess status, upparbetade värde och statuslinjer.
Project Professional 2013, Project Standard 2013
Skapa strukturkoder
Artikel Visa allt Dölj allt Strukturkoder (struktur: En hierarkisk struktur som används för att rapportera aktiviteters scheman och uppföljningskostnader. Med Project k...
Project 2007
Ange ledtid eller fördröjning mellan aktiviteter
Artikel Visa allt Dölj allt När du anger aktivitetsberoenden (aktivitetssamband: Förhållandet mellan två länkade aktiviteter. Du länkar aktiviteter genom att ange ett s...
Project 2007
Ange ett startdatum eller slutdatum för ett projekt
Artikel Visa allt Dölj allt När du bygger upp en ny projektplan väljer du om du vill schemalägga projektet från ett startdatum (startdatum: Det datum en aktivitet är sc...
Project 2007
Visa schemaläggningsinformation för aktiviteter för att ta reda på hur projektet schemaläggs
Artikel Visa allt Dölj allt Schemat (schema: Tidpunkten och sekvensen för aktiviteter i ett projekt. Ett schema består huvudsakligen av aktiviteter, aktivitetssamband, ...
Project 2007
Visa den kritiska linjen
Artikel Visa allt Dölj allt För att hålla ett visst slutdatum (slutdatum: Det schemalagda slutdatumet för en aktivitet. Detta datum baseras på aktivitetens startdatum, ...
Project 2007
Schemat för aktiviteter ändras inte när jag byter till schemaläggning från slutdatum för ett projekt
Artikel Visa allt Dölj allt Symptom Schemat för aktiviteter (aktivitet: En aktivitet som har en början och ett slut. Projekt skapas av aktiviteter.) ändras inte när jag...
Project 2007
Uppskatta varaktighet för aktiviteter med en PERT-analys
Artikel Visa allt Dölj allt Det finns många sätt att samla ihop information för uppskattning av varaktighet (varaktighet: Den totala aktiva arbetstid som krävs för att ...
Project 2007
Skapa eller uppdatera en originalplan eller en interimplan
Artikel Visa allt Dölj allt Innan du börjar följa upp schemat (schema: Tidpunkten och sekvensen för aktiviteter i ett projekt. Ett schema består huvudsakligen av aktivi...
Project 2007
Varaktigheten för en aktivitet ändrades när jag tilldelade en resurs
Artikel Symptom När du tilldelar resurser till en aktivitet beräknar Microsoft Office Project 2007 hur lång tid aktiviteten bör ta. Om du tilldelar flera resurser samti...
Project 2007
Ställa in rapportdatumet
Artikel Visa allt Dölj allt I Microsoft Office Project används rapportdatumet (rapportdatum: Ett datum som du anger (i stället för dagens datum) för att rapportera ett ...
Project 2007
Ange ett start- eller slutdatum (ett villkor) för en aktivitet
Artikel Lägg till villkor för aktiviteter för att ange hur aktivitetens start- och slutdatum ska beräknas i Project 2007.
Project 2007
Hantera ditt projekts kritiska linje
Artikel Visa allt Dölj allt Du har kanske ställt dig frågan: Vad är det som avgör hur lång tid mina projekt tar? Svaret är den kritiska linjen (kritisk linje: Den serie...
Project 2007
Varaktigheten eller arbetsvärdet ändras oväntat när jag tilldelar en resurs
Artikel Symptom När du tilldelar en resurs till en aktivitet ändras varaktigheten eller arbetsvärdet automatiskt. Orsak Varaktigheten, arbetet och resurstilldelningarna...
Project 2007
Min resurskalender ändrar inte tiden som resursen är schemalagd för
Artikel Visa allt Dölj allt Symptom I Microsoft Office Project 2007 skapas en resurskalender (resurskalender: En kalender som anger arbetstid och ledig tid för en ensta...
Project 2007
Söka efter slack i schemat
Artikel Visa allt Dölj allt Slack är den tid som en aktivitet kan förskjutas innan den påverkar andra aktiviteters datum eller projektets slutdatum. I fälten Tidig star...
Project 2007
Justera start- och slutdatum för nya projekt automatiskt
Artikel Visa allt Dölj allt Med makrot (makro: En åtgärd eller uppsättning med åtgärder som du använder när du vill automatisera uppgifter. Du spelar in makron i progra...
Project 2007
Så här fungerar schemaläggning i Project
Artikel Visa allt Dölj allt I Microsoft Office Project finns en kraftfull schemaläggningsmotor som du kan ta hjälp av när du ska justera organisationens projekt och akt...
Project 2007
Hittade du inte det du letade efter?Sök på hela Office.com