Hoppa till sökresultat
PRODUKT
Resultat från Office.com
Ange säkerhetsnivån för en formulärmall
Artikel När du utformar en formulärmall väljs automatiskt en lämplig säkerhetsnivå i Microsoft Office InfoPath för de funktioner som behövs när användarna fyller i form...
InfoPath 2007
Skapa ett anpassat åtgärdsfönster som underlättar ifyllningen av formulär
Artikel Visa allt Dölj allt Det kan vara förvirrande att försöka fylla i ett komplext formulär. Med platshållartext, vyer, villkorsstyrd formatering och regler kan det ...
InfoPath 2007
Skydda formulärmallens design
Artikel Du kan markera kryssrutan Aktivera skydd i Microsoft Office InfoPath om du vill minska sannolikheten för att användare öppnar och ändrar formulärmallen i design...
InfoPath 2007
Kontroller och funktioner i InfoPath 2007 som inte stöds i webbläsare på mobila enheter
Artikel Visa allt Dölj allt Om du har tillgång till en server med InfoPath Forms Services, kan du designa en webbläsaraktiverad formulärmall (webbläsarformulärmall: En ...
InfoPath 2007
Designa en lätt tillgänglig formulärmall
Artikel Visa allt Dölj allt Tillgänglighet är i vilken utsträckning som en maskinvara eller ett program kan användas av människor med funktionshinder, till exempel röre...
InfoPath 2007
Skapa en formulärmall som fungerar med InfoPath 2003
Artikel Visa allt Dölj allt Microsoft Office InfoPath 2007 inkluderar flera funktioner som du kan använda för att snabbt dela formulärmallar med personer som använder I...
InfoPath 2007
InfoPath 2007-funktioner som inte är tillgängliga i InfoPath Forms Services
Artikel Visa allt Dölj allt Om du har tillgång till en server som kör InfoPath Forms Services kan du designa en enkel formulärmall som kan användas av två typer av anvä...
InfoPath 2007
Olika roller i formulärdesignprocessen
Artikel Visa allt Dölj allt Olika avdelningar samarbetar ofta för att designa, testa och distribuera nya InfoPath-formulär till anställda. Personalavdelningen kanske ti...
InfoPath 2007
Designa en formulärmall för användning på en mobil enhet
Artikel Visa allt Dölj allt Om du har tillgång till en server med InfoPath Forms Services, till exempel Microsoft Office Forms Server 2007 eller Microsoft Office ShareP...
InfoPath 2007
Riktlinjer för användning av färger, teckensnitt och bilder i formulärmallar
Artikel Visa allt Dölj allt För en formulärkonstruktör är det viktigt att ta ansvar för formulärmallens utseende, inte bara dess funktion. I Microsoft Office InfoPath k...
InfoPath 2007
Designa en dokumentinformationspanel i InfoPath
Artikel Visa allt Dölj allt I den här artikeln får du veta hur du använder Microsoft Office InfoPath när du vill utforma en dokumentinformationspanel som associeras med...
InfoPath 2007
Ta bort ett färgschema
Artikel Klicka på Färgscheman på Format -menyn. Om du vill ta bort det färgschema som för närvarande används klickar du på Inget i listan Använda ett färgschema i åtgär...
InfoPath 2007
Ange kompatibilitetsinställningar för en formulärmall
Artikel Visa allt Dölj allt När du designar en formulärmall kan du välja att skapa en formulärmall som kan öppnas eller fyllas i antingen i InfoPath eller i en webbläsa...
InfoPath 2007
Lägga till anpassad hjälptext till en formulärmall
Artikel Visa allt Dölj allt Om du lägger till beskrivande hjälptext till formulärmallarna blir det lättare för användarna att förstå avsikten med formuläret och att fyl...
InfoPath 2007
Infoga en layouttabell
Artikel Visa allt Dölj allt Artikelinnehåll Introduktion till layouttabeller Infoga en fördefinierad layouttabell Infoga en anpassad layouttabell med specifika dimensio...
InfoPath 2007
Designa ett formulär så att det svarar på statusen för ett arbetsflöde
Artikel Visa allt Dölj allt Du kan skapa Microsoft Office InfoPath-formulär som visar specifik information om arbetsflödets aktuella status. Det gör du genom att design...
InfoPath 2007
Designa en formulärmall för användning offline
Artikel Visa allt Dölj allt Artikelinnehåll Förstå egenskaperna hos offlineformulär Skapa en dataanslutning till en SQL-databas för användning offline Skapa en dataansl...
InfoPath 2007
Introduktion till webbläsarkompatibla formulärmallar
Artikel Visa allt Dölj allt När du skapar en formulärmall i Microsoft Office InfoPath kan du välja att skapa en formulärmall som kan öppnas och fyllas i antingen i Info...
InfoPath 2007
Konfigurera en formulärmall så att formulärets anslutningsstatus kan upptäckas
Artikel Visa allt Dölj allt Om du designar en formulärmall för formulär som ska bearbeta och returnera data via en nätverksanslutning, och har erfarenhet av skript, kan...
InfoPath 2007
Designa ett formulär för koppling
Artikel Visa allt Dölj allt Genom att koppla formulär kan användare konsolidera data från många olika formulär till ett enda. Det är praktiskt när data från relaterade ...
InfoPath 2007
Infoga ett vågrätt område
Artikel Visa allt Dölj allt Om du vill placera två områden sida vid sida i en Microsoft Office InfoPath-formulärmall kan du använda ett vågrätt område. När du ändrar st...
InfoPath 2007
Lägga till, ta bort eller uppdatera resursfiler i en formulärmall
Artikel Visa allt Dölj allt En resursfil är en fil som används för att visa extra information i en formulärmall. När du sparar eller publicerar en formulärmall ingår ev...
InfoPath 2007
Använda ett färgschema
Artikel Visa allt Dölj allt I denna artikel kommer du att lära dig vad färgscheman är och hur de påverkar designen av en formulärmall i Microsoft Office InfoPath. Artik...
InfoPath 2007
Introduktion till layout av en formulärmall
Artikel Visa allt Dölj allt När du designar en Microsoft Office InfoPath-formulärmall måste du fundera över vilken layout den ska ha, med andra ord hur elementen ska pl...
InfoPath 2007
Ändra dimensioner för en layouttabell
Artikel När du designar en formulärmall kan det vara bra att justera textrutor, kryssrutor och andra element längs de vågräta och lodräta linjerna i ett rutnät. Du kan ...
InfoPath 2007
FÖREG12NÄSTA
Hittade du inte det du letade efter?Sök på hela Office.com