Hoppa till sökresultat
PRODUKT
Resultat från Office.com
Om beräkningsoperatorer
Artikel Visa allt Dölj allt Operatorer anger vilken typ av beräkning du vill utföra på elementen i formeln. Microsoft Excel innehåller fyra olika typer av beräkningsope...
Excel 2003
Ta bort en formel
Artikel Klicka på den cell som innehåller formeln. Tryck på DEL.
Excel 2003
Om formler
Artikel Visa allt Dölj allt Formler är ekvationer som används för att beräkna värden i kalkylblad. Inled formeln med ett likhetstecken (=). Formeln nedan multiplicerar ...
Excel 2003
Hitta funktioner och ange argument
Utbildning Översikt Lär dig att hitta Microsoft® Excel-funktioner med hjälp av dialogrutan Infoga funktion . Lär dig mer om funktionsargument och hur du gör för att visa ...
Excel 2003
Om att kapsla funktioner inuti funktioner
Artikel Visa allt Dölj allt Ibland kan du vara tvungen att använda en funktion som ett av argumenten (argument: De värden som en funktion använder för att utföra operat...
Excel 2003
Beräkna tid med hjälp av formler
Utbildning Översikt Lär dig hur du beräknar tider med hjälp av formler i Microsoft® Excel. När du har genomfört den här kursen kan du använda formler när du vill: Beräkna ...
Excel 2003
Markera celler som innehåller formler
Artikel Visa allt Dölj allt Gör något av följande: Markera det område (intervall: Två eller fler celler i ett blad. Cellerna i ett område kan gränsa till varandra eller...
Excel 2003
Redigera, korrigera och språkkontrollera text genom att använda formler
Utbildning Översikt Lär dig hur du kan spara tid genom att använda formler i stället för att skriva om informationen när du arbetar med text i Microsoft® Excel. När du har...
Excel 2003
Upptäcka en bättre kalkylator
Utbildning Översikt Lär dig hur du använder Microsoft® Excel som kalkylator. Kom igång snabbt genom att lära dig använda enkla formler i kalkylbladet. När du har slutfört ...
Excel 2003
Flytta eller kopiera en formel
Artikel Visa allt Dölj allt När du flyttar en formel så ändras inte cellreferenserna i formeln. När du kopierar en formel så kan cellreferenserna ändras beroende på vil...
Excel 2003
Planera investeringar och avbetalningar med finansiella funktioner
Utbildning Översikt Lär dig använda formler i Microsoft® Excel för att räkna ut månadskostnader, sparkonton och lösa andra finansi ella problem. När du har genomfört den h...
Excel 2003
Skapa en formel
Artikel Visa allt Dölj allt Formler är ekvationer som används för att beräkna värden i kalkylblad. Formler inleds med likhetstecken (=). Följande formel multiplicerar t...
Excel 2003
Ta reda på datum med hjälp av formler
Utbildning Översikt Lär dig hur du beräknar datum med hjälp av formler i Microsoft® Excel. När du har genomfört den här kursen kan du använda formler för att ta reda på:...
Excel 2003
Statistikfunktioner i Excel
Utbildning Översikt Lär dig att använda statistikfunktioner och -formler i Microsoft Office Excel 2003 från grunden! Lär dig hur du väljer rätt funktion och hur du felsöke...
Excel 2003
Om funktioner
Artikel Visa allt Dölj allt Funktioner är fördefinierade formler som utför beräkningar genom att använda särskilda värden, så kallade argument, i en viss ordning eller ...
Excel 2003
Hittade du inte det du letade efter?Sök på hela Office.com