Referens för konfiguration av telefoner och pekplattor

Du kan använda en mobiltelefon, pekplatta eller någon annan enhet som stöds för att komma åt information i din Office 365-baserade eller annan Microsoft Exchange-baserade postlåda, t.ex. e-postmeddelanden, röstmeddelanden, kalenderobjekt, kontakter och aktivitetsdata.

Hur du konfigurerar din mobila enhet beror på vilket operativsystem den använder. De vanligaste operativsystemen för mobila enheter är Android, BlackBerry®, iOS, Symbian, Windows Phone och Windows RT.

 Anteckning    Om du har ett Office 365-e-postkonto läser du Konfigurera och använda Office 365 på en telefon eller pekplatta för information om hur du använder Office 365 på din telefon eller pekplatta.

Information om hur du ansluter ett e-postprogram på datorn till ditt konto finns i Referensinformation för konfigurering av e-postprogram.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt


Operativsystem för mobiltelefoner och pekplattor

Det finns många olika modeller för telefoner och pekplattor men bara ett fåtal operativsystem för mobiler. Operativsystemet är den programvara som körs på din mobil eller pekplatta och gör det möjligt för dig att göra saker som att visa en karta, komma åt att-göra-listor, ringa telefonsamtal eller spela musik.

Bland de mest populära operativsystemen för telefoner och andra enheter är:

  • Android Det här är Googles mobila operativsystem, som ibland kallas för Droid.
  • Apple (iOS) Det här är Apples mobila operativsystem, som används av iPhone, iPod Touch och iPad.
  • BlackBerry® Det här är Research in Motions (RIM) mobila operativsystem.
  • Kindle Det här är Amazons mobila operativsystem. Det baseras på operativsystemet Android.
  • Nokia (Symbian-operativsystem) Det här är operativsystemet som används av mobiler från Nokia som inte körs på operativsystemet Windows Phone.

Exchange ActiveSync och POP3/IMAP4

Om du vill kunna komma åt e-post, kalenderobjekt, kontakter och aktivitetsdata på din mobila enhet måste den vara kompatibel med Exchange ActiveSync Funktionsnamn för processen som tillåter anslutning och synkronisering mellan mobila enheter och Exchange Servers. (kallas även för Exchange-e-post). Om enheten saknar stöd för Exchange ActiveSync Funktionsnamn för processen som tillåter anslutning och synkronisering mellan mobila enheter och Exchange Servers. kan du konfigurera ett POP3- eller IMAP4-konto som du kan använda för att ta emot och skicka e-post på enheten.

 Anteckning    De flesta moderna mobila enheter har stöd för Exchange ActiveSync Funktionsnamn för processen som tillåter anslutning och synkronisering mellan mobila enheter och Exchange Servers.. Om du är osäker på om din enhet är kompatibel med Exchange ActiveSync Funktionsnamn för processen som tillåter anslutning och synkronisering mellan mobila enheter och Exchange Servers. kan du läsa enhetens dokumentation som det refereras till i den här artikeln eller kontakta din leverantör.

Konfigureringsinstruktioner

Här följer en lista med allmänna instruktioner för varje större operativsystem för telefoner och pekplattor. Om du inte vet vilket operativsystem som används på din telefon eller pekplatta kontaktar du tillverkaren.

Om operativsystemet för din mobil eller pekplatta inte finns i listan på den här sidan går du till Konfigurera e-post på andra Internetkompatibla mobiler och pekplattor.

Android

Konfigurera e-post på en mobil eller pekplatta med Android

Apple iOS

Konfigurera e-post på iPhone, iPad och iPod Touch

 Anteckning    Om du har ett Office 365-e-postkonto kan du även få tillgång till e-post, kalender och kontakter med mobilapparna OWA för iPhone och OWA för iPad. Du kan installera apparna från Apple App Store. Mer information finns i OWA för iPhone och OWA för iPad.

BlackBerry®

Konfigurera e-post på en BlackBerry®

Kindle

Konfigurera e-post på en Amazon Kindle Fire

Nokia (Symbian-operativsystem)

Konfigurera e-post på Nokia-telefon (Symbian-operativsystem)

Windows Mobile

Så här konfigurerar du e-post i Windows Mobile 6,5

Windows Phone

Konfigurera e-post på Windows Phone

Windows RT

Konfigurera Office 365- eller Exchange-baserad e-post i Windows 8 Mail

Så här konfigurerar du e-post i Outlook 2013

Överst på sidan Överst på sidan

Behöver jag veta något mer?

  • Om du använder Office 365 läser du Konfigurera och använda Office 365 på en telefon eller pekplatta för mer information om hur du konfigurerar Office 365 på din telefon eller pekplatta.
  • Om du vill visa enheterna som är anslutna till ditt konto öppnar du Outlook Web App och klickar på Inställningarinställningar > Alternativ > >Telefon > Mobila enheter.
  • Du kan inte använda Outlook Web App för att ange enheter manuellt som du vill synkronisera mot kontot. Enheter som du ansluter till ditt konto visas som anslutna enheter i Outlook Web App när du har skapat en anslutning till postlådan.
  • Om du ansluter till din mobila enhet med Exchange ActiveSync och blir av med din mobila enhet kan du ta bort alla dina postlådedata via en fjärranslutning i Outlook Web App. Observera att även all information på enhetens minneskort går förlorad. När du utför en borttagning på en fjärransluten enhet från postlådan visas ett e-postmeddelande med en bekräftelse när borttagningen har slutförts. Det finns instruktioner i Så här raderar du all information från din förlorade mobil eller pekplatta.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Outlook 2013, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365 för experter och småföretag, Outlook Web App for Office 365 för företag