Komma igång med Word 2007
Har du använt en tidigare version av Word?
Genomför onlineutbildningen Byta till Word 2007 och se själv hur Word 2007 kan hjälpa dig.
Genomför Word 2007-utbildningen
Saknar du menyerna?
Använd en interaktiv, animerad guide för att hitta kommandon. Peka på ett kommando i Word 2003 och se var det finns i Word 2007.
Interaktiv guide
Har du aldrig använt Word?
Lär dig utföra vanliga uppgifter med Word 2007.
Lär dig grundläggande uppgifter i Word 2007
Komma igång med Excel 2007
Har du använt en tidigare version av Excel?
Genomför onlineutbildningen Byta till Excel 2007 och se själv hur Excel 2007 kan hjälpa dig.
Genomför Excel 2007-utbildningen
Saknar du menyerna?
Använd en interaktiv, animerad guide för att hitta kommandon. Peka på ett kommando i Excel 2003 och se var det finns i Excel 2007.
Interaktiv guide
Har du aldrig använt Excel?
Lär dig utföra vanliga uppgifter med Excel 2007.
Lär dig grundläggande uppgifter i Excel 2007
Komma igång med Outlook 2007
Har du använt en tidigare version av Outlook?
Genomför onlineutbildningen Byta till Outlook 2007 och se själv hur Outlook 2007 kan hjälpa dig.
Genomför Outlook 2007-utbildningen
Saknar du menyerna?
Använd en interaktiv, animerad guide för att hitta kommandon. Peka på ett kommando i Outlook 2003 och se var det finns i Outlook 2007.
Interaktiv guide
Har du aldrig använt Outlook förut?
Komma igång med PowerPoint 2007
Har du använt en tidigare version av PowerPoint?
Genomför onlineutbildningen Byta till PowerPoint 2007 och se själv hur PowerPoint 2007 kan hjälpa dig.
Genomför PowerPoint 2007-utbildningen
Saknar du menyerna?
Använd en interaktiv, animerad guide för att hitta kommandon. Peka på ett kommando i PowerPoint 2003 och se var det finns i PowerPoint 2007.
Interaktiv guide
Har du aldrig använt PowerPoint förut?
Lär dig utföra vanliga uppgifter med PowerPoint 2007.
Lär dig grundläggande uppgifter i PowerPoint 2007
Komma igång med Access 2007
Har du använt en tidigare version av Access?
Genomför onlineutbildningen Byta till Access 2007 och se själv hur Access 2007 kan hjälpa dig.
Genomför Access 2007-utbildningen
Saknar du menyerna?
Använd en interaktiv, animerad guide för att hitta kommandon. Peka på ett kommando i Access 2003 och se var det finns i Access 2007.
Interaktiv guide
Har du aldrig använt Access förut?
Lär dig utföra vanliga uppgifter med Access 2007.
Lär dig grundläggande uppgifter i Access 2007

Pil Använder du Office 2010? Kom igång med Office 2010
Fliken Hjälp i Microsoft Office 2007
På fliken Hjälp finns lättåtkomliga interaktiva kommandosökningsverktyg och onlinehjälp för dem som är ovana vid Office 2007. Hämta och installera det här tilläggsprogrammet och aktivera fliken Hjälp i Word 2007, Excel 2007 och PowerPoint 2007.

Hämta nu (Engelska)
Mer information >
Tillägg för fliken Hjälp i Word 2007


Tilläggsprogrammet Sökkommandon i Office 2007
Hämta och installera det här tilläggsprogrammet om du vill aktivera en anpassad sökflik i Word, Excel och PowerPoint. Skriv kommandona med dina egna ord och se hur du utför uppgiften i menyfliksområdet.

Hämta nu
Tilläggsprogrammet Sökkommandon i Office 2007

Prova Office Online
Välj ett Office Online-program för att skapa och dela dokument med:
(Inloggning krävs)


 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type Microsoft.OfficeOnline.Shared.WebParts.AdBoxWebPart, Microsoft.OfficeOnline, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c could not be found or it is not registered as safe.