Licensbeteckningar för Microsoft Office 2007-sviter

Du kan ta reda på vilka licensvillkor som gäller för dig genom att kontrollera licensbeteckningen som står skriven antingen på produktnyckeln, nära produktnamnet på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) eller på hämtningssidan om du skaffade produktnyckeln online. Om beteckningen är FPP gäller villkoren för återförsäljarlicens, som medföljde programvaran. Om beteckningen är OEM gäller villkoren för OEM-licens, som medföljde programvaran. Om licensbeteckningen är MLK gäller villkoren för MLK (Medialöst licenskit), som medföljde programvaran.

Nedan hittar du exempel och information som hjälper dig att hitta licensbeteckningen. Licensbeteckningarna i exemplen nedan är endast tänkta som vägledning.

Fysiska media


Om du köpte programvaran i detaljhandeln eller i en online‑ eller postorderbutik och om programvaran levererades i ett inplastat, genomskinligt fodral, ska licensbeteckningen (tre bokstäver) stå tillsammans med produktnyckeln (25 tecken) på ett klistermärke på baksidan av det genomskinliga fodralet där programvaruskivan förvaras. Nedan visas exempel på var du hittar licensbeteckningen på engelska, franska och japanska. Licensbeteckningen ska vara densamma även för andra språk (men den omgivande texten kan till viss del vara översatt).

Produktnyckel för engelsk språkversion Produktnyckel för engelsk version
Produktnyckel för fransk språkversion Produktnyckel för fransk version
Produktnyckel för japansk språkversion Produktnyckel för japansk version

Hämtad programvara


Om du köpte programvaran från Microsoft online och hämtade programvaran till datorn (du får alltså ingen skiva med programvaran), hittar du licensbeteckningen (tre bokstäver) tillsammans med produktnyckeln (25 tecken) på orderbekräftelsesidan för hämtningen. Nedan ser du ett exempel på var du kan hitta licensbeteckningen för engelska. Licensbeteckningens placering ska vara liknande även för andra språk (men den omgivande texten kan till viss del vara översatt).

Hämtad programvara
Produktnyckel för engelsk språkversion

Förinstallerad programvara


Om du köpte en dator med programvaran förinstallerad hittar licensbeteckningen vid produktnyckeln (25 tecken). Var produktnyckeln står beror på din licenstyp. Med hjälp av illustrationen nedan kan du hitta produktnyckeln och licensbeteckningen.

 • OEM: Licensbeteckningen står nära produktnamnet på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) som du hittar på baksidan av i pappfodralet i datorkartongen.

  Förinstallerad produkt
  Produktnyckel för engelsk språkversion
 • MLK: Om du licensierade produkten genom att köpa ett medialöst licenskit (MLK) separat från den Office-klara datorn hittar du licensbeteckningen nära produktnamnet på äkthetsbeviset (Certificate of Authenticity) som är fäst på baksidan av kortet med texten i stil med "Ta bort det här kortet. Bakom kortet finns produktnyckeln" som sitter på insidan av MLK-förpackningens framsida.

  Förinstallerad produkt
  Produktnyckel för engelsk språkversion
 • PIPC: Om du befinner dig i Japan och om programvaran levererades på en skiva inuti datorförpackningen, hittar du produktnyckeln och licensbeteckningen tillsammans med dokumentationen som medföljde programvaran i förpackningen.

  Förinstallerad produkt
  Produktnyckel för japansk språkversion

Överst på sidan Överst på sidan