Introduktion till Word Starter

Microsoft Word Starter 2010 är ett ordbehandlingsprogram utformat för vanliga uppgifter som att skriva brev, uppdatera din meritförteckning och skapa nyhetsbrev. Word Starter är en del av Microsoft Office Starter 2010 och levereras förinstallerat på din dator.

Word Starter 2010 är mycket lik Microsoft Word 2010 till utseendet, men stöder inte avancerade funktioner i den fullständiga versionen av Word. Om du vill ha fler funktioner kan du uppgradera till Word 2010 direkt från Word Starter 2010. Klicka på Köp på fliken Start i menyfliksområdet.

Vad vill du göra?


Öppna Word Starter och ta en titt

Öppna Word Starter med Start-knappen i Windows.

 1. Klicka på knappen StartKnappen Start. Om Word Starter inte ingår i listan med program som visas klickar du på Alla program och sedan på Microsoft Office Starter.
 2. Klicka på Microsoft Word Starter 2010.

Startskärmen för Word Starter och ett tomt dokument visas.

Word Starter

 Om du klickar på fliken Arkiv öppnas Backstage-vyn i dokumentet, där kan du öppna och spara filer, få information om det aktuella dokumentet och utföra andra uppgifter som inte har att göra med innehållet i dokumentet, t.ex. om du vill skriva ut det eller skicka en kopia av det via e-post.
 På varje flik i menyfliksområdet visas kommandon som är grupperade efter aktivitet. Du kommer antagligen mest att använda fliken Start när du skriver och formaterar text. Använd fliken Infoga för att lägga till tabeller, ClipArt, bilder eller annan grafik i dokumentet. Använd fliken Sidlayout för att justera marginaler och layout, särskilt för utskrift. Använd fliken Utskick för att utforma kuvert och etiketter och sammanställa massutskick (dokumentkoppling).
 Rutan längs sidan av Word Starter-fönstret innehåller länkar till hjälpen och genvägar till mallar och ClipArt, för att ge dig ett försprång när du skapar proffsiga dokument. I rutan visas också reklam och en länk för att köpa en version av Office med fullständiga funktioner.

Överst på sidan Överst på sidan

Skapa ett nytt dokument

När du skapar ett dokument i Microsoft Word Starter 2010 kan du börja från början eller så kan du utgå från en mall där en del av arbetet redan är gjort åt dig.

 1. Klicka på Arkiv och sedan på Nytt.

Nytt

 1. Om du vill börja med motsvarigheten till ett tomt papper dubbelklickar du på Tomt dokument.

Tomt dokument

Om du vill komma igång snabbt med en viss typ av dokument väljer du en av de mallar som är tillgängliga i Office.com.

Mallar

 1. Word Starter öppnar det tomma dokumentet eller mallen, som du sedan kan lägga till innehåll i.

Överst på sidan Överst på sidan

Spara ett dokument

När du avbryter eller avslutar arbetet måste du spara dokumentet, annars förlorar du ditt arbete. När du sparar dokumentet sparas det som en fil på datorn där du senare kan öppna det för att ändra och skriva ut det.

 1. Klicka på SparaKnappen Spara i verktygsfältet Snabbåtkomst.

(Kortkommando: Tryck på CTRL+S.)

Om det här dokumentet redan har sparats som en fil sparas alla ändringar du gjort direkt i dokumentet, och du kan fortsätta arbeta.

 1. Om det är ett nytt dokument som du ännu inte har sparat anger du ett namn för det.
 2. Klicka på Spara.

Mer information om hur du namnger och sparar dokument finns i Snabbstart: Spara ett dokument.

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva och formatera text

Oavsett om du öppnar dokumentet från en tom sida eller en mall kan du lägga till eget innehåll genom att skriva text och formatera den. Du kan tillämpa formatering på hela stycken och på särskilda ord eller fraser, så att de framträder bättre.

 1. Skriv in din text.

Textens placering och teckensnitt beror på inställningarna i den mall du använder. Även ett tomt dokument har inställningar för hur texten ska se ut.

Som standard visar Word Starter text i ett tomt dokument i teckensnittet Calibri med 11 punkter. Stycken är vänsterjusterade med en tom rad mellan stycken.

 1. För att göra det lättare att snabbt läsa dokumentet kan du prova att lägga till rubriker som visar när du går över till ett nytt ämne.

Skriv rubriken och tryck på RETUR.

 1. Klicka var som helst i rubriken du just skrev och i gruppen Formatmallar på fliken Start pekar du sedan (klicka inte) på Rubrik 1.
 2. Word Starter visar en förhandsgranskning av hur rubriken ser ut om du klickar på Rubrik 1.

Rubrikformat

 1. Klicka på nedpilen Mer bredvid formatmallslistan och peka på de olika formaten.

Fler format

Observera att formaten med namnen Rubrik, Titel, Undertitel, Citat, Starkt citat och Liststycke påverkar hela stycket, medan de andra formaten bara påverkar ordet där markören finns.

Format är fördefinierade och utformade för att fungera tillsammans för att ge dokumentet ett stilrent utseende.

 1. Klicka för att använda ett önskat format.

Du kan komplettera formateringen med formatmallslistan genom att markera den text som du vill formatera och sedan välja ett kommando i gruppen Teckensnitt på fliken Start.

Gruppen Teckensnitt

Här finns många valmöjligheter, bland annat:

 • Fet
 • Kursiv
 • Understruken
 • Genomstruken
 • Nedsänkt
 • Upphöjd
 • Färg
 • Storlek

Överst på sidan Överst på sidan

Justera sidmarginaler

Genom att justera marginaler på sidan får du mer eller mindre tomt utrymme mellan innehållet i dokumentet och sidans kanter. Som standard ställer Word Starter in alla marginaler på en tum. Med smalare marginaler får du plats med mer innehåll på sidan än med bredare marginaler, men tomt utrymme gör dokumentet mer lättläst.

Du bestämmer om du vill använda standardmarginalerna eller om en annan inställning får dokumentet att se ut som du vill.

 1. På fliken Sidlayout klickar du på Marginaler.

Marginaler

 1. Klicka på en av de förinställda konfigurationerna eller skapa en egen konfiguration genom att klicka på Anpassade marginaler och ange sedan mått i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger.


 Anteckningar 

 • Du kan arrangera sidan horisontellt i stället för vertikalt, till exempel om dokumentet innehåller en bred tabell. Du gör sidan horisontell genom att på fliken Sidlayout, i gruppen Utskriftsformat, klicka på Orientering och sedan på Liggande.

Orientering

 • Som standard använder den amerikanskengelska versionen av Word Starter tum för att ange mått på t.ex. sidmarginaler. Om du hellre vill använda metriska enheter eller typsättningsenheter klickar du på fliken Arkiv, klickar på Alternativ, klickar på Avancerat och väljer sedan under Visa de enheter som du vill använda i rutan Visa mått i enheten.

Överst på sidan Överst på sidan

Infoga en bild eller grafik

Du kan enkelt infoga en bild som är lagrad på din dator i dokumentet. Dessutom tillhandahåller Office.com en tjänst som gör att du kan infoga professionellt utformad ClipArt och foton i dina dokument.

Infoga en bild som är lagrad på datorn

 1. Klicka på den plats där du vill infoga bilden i dokumentet.
 2. Klicka på Bild i gruppen Illustrations på fliken Infoga.

Infoga bild

 1. Leta upp den bild som du vill infoga. Du har till exempel kanske en bildfil i Dokument.
 2. Dubbelklicka på bilden som du vill infoga.

Infoga ClipArt

 1. Klicka på den plats där du vill infoga ClipArt i dokumentet.
 2. På fliken Infoga, i gruppen Illustrationer, klickar du på rutan ClipArt.

Infoga ClipArt

 1. I åtgärdsfönstret ClipArt skriver du ett ord eller en fras som beskriver det ClipArt-objekt du vill ha i textrutan Sök efter, eller också skriver du hela eller en del av ClipArt-filens namn.
 2. Klicka på Sök och klicka sedan på ClipArt-objektet i resultatlistan för att infoga det i dokumentet.

Tips      Om du vill ändra storlek på en bild markerar du bilden som du infogat i dokumentet. För att öka eller minska storleken åt ett eller flera håll drar du ett storlekshandtag mot eller bort ifrån mitten.

Överst på sidan Överst på sidan

Infoga en tabell

Med tabeller kan du ordna innehållet i rader och kolumner. Det är ett smidigt sätt att presentera information som är kategoriserad eller grupperad, till exempel skjortstorlekar för din grupp, pris och andra villkor för objekt i en inköpslista eller telefonnummer och e-postadresser i en lista med kontakter.

 1. Klicka där du vill infoga tabellen.
 2. På fliken Infoga i gruppen Tabeller klickar du på Tabell och drar sedan för att välja antalet rader och kolumner som du vill använda.

Infoga tabell

 1. Skriv texten i tabellen. Om du behöver fler rader trycker du på TABB när du når slutet av den befintliga tabellen.

För att ge tabellen ett snyggare utseende använder du galleriet med tabellformat för att formatera den.

 1. Klicka någonstans i tabellen och sedan pekar du (men klicka inte) på de olika tabellformaten i galleriet på fliken Design, i fliken Tabellverktyg.

Word Starter visar hur tabellen kommer att se ut när du klickar på ett tabellformat.

Tabellformat

 1. Om du vill inaktivera formatering av rubrikrad avmarkerar du kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ. Experimentera genom att inaktivera de andra alternativen. När du hittat det tabellformat du vill ha klickar du på det.

Mer hjälp om tabeller finns i Snabbstart: Infoga en tabell.

Överst på sidan Överst på sidan

Kontrollera stavning

Att kontrollera stavningen av dina dokument är ett snabbt och enkelt sätt att slippa pinsamma skriv- och stavfel i dokumentet.

Medan du skriver markerar Word Starter stavfel med en röd, vågig understrykning. Du kan rätta dessa genom att högerklicka på ordet och sedan klicka på det rättstavade ordet (eller klicka på Ignorera om du vill att Word Starter hoppar över det här ordet, eller klicka på Lägg till i ordlista om det är en stavning som du vill markera som rätt).

Word Starter markerar grammatiska fel med en grön, vågig understrykning. Rätta dessa på samma sätt som du rättar stavfel (klicka på den rättelse som Word Starter föreslår eller klicka på Ignorera en gång).

Word Starter markerar sammanhangsbaserade stavfel med en blå, vågig understrykning. Det är ord som stavas rätt men som sannolikt inte är det ord du menar. På engelska till exempel kanske du skriver "Let me no". Ordet "no" är rättstavat, men ordet du menar är "know". Högerklicka på ordet och klicka på rätt stavning (eller klicka på Ignorera för att hoppa över det).

Sammanhangsbaserad stavningskontroll

Om du vill kontrollera stavning i hela dokumentet klickar du på Stavning på fliken Start.

(Kortkommando: Tryck på F7.)

Överst på sidan Överst på sidan

Skriva ut

Innan du skriver ut ett dokument är det en god idé att förhandsgranska det för att verifiera att det ser ut som du vill. När du förhandsgranskar ett dokument i Word Starter öppnas det i Project. I den här vyn kan du ändra vissa alternativ för utskriftsformat innan du skriver ut.

 1. Klicka på Microsoft Natural Input 2003 och sedan på Skriv ut.

Kortkommando    Du kan också trycka på Ctrl+P.

 Anteckning    Förhandsgranskningsfönstret visas i svartvitt, oavsett om dokumentet innehåller färg, såvida du inte använder en skrivare som kan skriva ut i färg.

 1. Om du vill förhandsgranska nästa eller föregående sida klickar du på Nästa sida respektive Föregående sida längst ned i fönstret Förhandsgranskning.
 2. Klicka på Skriv ut.

Knappen Skriv ut

Mer hjälp om hur du skriver ut finns i Snabbstart: Skriva ut ett dokument.

Överst på sidan Överst på sidan

Dela via e-post eller webb

Ibland vill du dela ett dokument med andra. Om du delar ditt dokument med någon som också har Word kan du skicka dokumentet som en bifogad fil i ett e-postmeddelande. Mottagaren kan öppna dokumentet i Word och arbeta med det.

Obs!      Om du vill använda kommandon för att skicka e-postbilagor krävs att du har ett e-postprogram, t.ex. Windows Mail, installerat på datorn.

Om du vill att mottagaren ska titta på dokumentet i stället för att redigera det, kan du skicka en ögonblicksbild av dokumentet som en PDF- eller XPS-fil.

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.
 2. Klicka på Skicka via e-post
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill skicka dokumentet som en Word-fil klickar du på Skicka som bifogad fil.
  • Om du vill skicka dokumentet som en ögonblicksbild klickar du på Skicka som PDF eller Skicka som XPS.
 4. E-postprogrammet öppnar ett e-postmeddelande åt dig med den angivna filtypen bifogad. Skriv e-postmeddelandet och skicka det sedan.

Ett alternativ till att skicka dokumentet är att lagra det i Windows Live OneDrive. På så vis har du en enda kopia av dokumentet som är tillgänglig för andra. Du kan skicka en länk till dokumentet till andra personer där de kan titta på det och även redigera det i webbläsaren (om du ger dem behörighet).

 1. Klicka på fliken Arkiv och klicka sedan på Spara och skicka.
 2. Klicka på Spara till webben.
 3. Klicka på Logga in, ange ditt Windows Live-ID och ditt lösenord och klicka på OK.

Om du använder Hotmail, Messenger eller Xbox Live har du redan ett Windows Live-ID. Om du inte har ett klickar du på Registrera ett nytt konto för att skapa ett nytt Windows Live-ID.

 1. Välj en mapp i OneDrive och klicka på Spara som. Ange ett namn på filen och klicka på Spara.

Dokumentet sparas nu på OneDrive. I OneDrive kan du ge personer behörighet att visa och redigera innehållet i dina mappar. När du vill dela ett dokument skickar du en länk till det via e-post.

Mer information om hur du lagrar dina dokument i OneDrive finns i Spara ett dokument till OneDrive från Office 2010

Överst på sidan Överst på sidan

Mer hjälp

Office.com uppdateras kontinuerligt med nytt innehåll, inklusive instruktionsartiklar, videofilmer och kurser. Om det står Offline längst ned i hjälpvisningsprogrammet och du är ansluten till Internet klickar du på Offline och klickar sedan på Visa innehåll från Office.com. Eller gå till sidan Hjälp och instruktioner om Office Starter på Office.com.

Överst på sidan Överst på sidan