Använda tangentbordet för att arbeta med program med menyflikar

I Office 2010 kan du använda tangentbordsgenvägar för menyfliksområdet så att du snabbt kan utföra åtgärder utan att använda musen. Om du är nybörjare i Office 2010 och vill veta var menykommandona finns i menyfliksområdet går du till Lär dig var meny- och verktygsfältskommandona finns i Office 2010 och relaterade produkter, där du kan använda en interaktiv guide för att hitta kommandon eller skriva ut en lista över kommandona i Office 2010.

Vad vill du göra?


Välja ett menyflikskommando med några få tangenttryckningar

Snabbtangenter är ett snabbt sätt att välja ett kommando bara genom att trycka på några tangenter, oavsett var i programmet du arbetar. Alla kommandon i ett program där Office Fluent-menyfliksområdet används kan väljas med hjälp av en snabbtangent. Du kan välja de flesta kommandon med två till fyra tangenttryckningar.

  1. Tryck på ALT och släpp den igen.

Snabbtangentstipsen visas ovanför alla funktioner som är tillgängliga i den aktuella vyn. Följande exempel är hämtat från Microsoft Office Word.

Snabbtangenter för menyfliksområdet

  1. Tryck på bokstaven som visas i snabbtangentstipsen ovanför funktionen som du vill använda.
  2. Beroende på vilken bokstav du tryckte på kan ytterligare snabbtangentstips visas. Om till exempel fliken Start är aktiv och du trycker på Z visas fliken Infoga tillsammans med snabbtangentstips för grupperna på den fliken.
  3. Fortsätt att trycka på bokstäver tills du trycker på bokstaven för ett specifikt kommando eller alternativ som du vill använda. I vissa fall måste du först trycka på bokstaven för gruppen som innehåller kommandot:

 Tips!   Om du vill avbryta åtgärden och dölja snabbtangentstipsen trycker du på ALT och släpper tangenten igen.

Överst på sidan Överst på sidan

Byta fokus för tangentbordet utan att använda musen

Ett annat sätt att använda tangentbordet för att arbeta med program med menyflikar är att byta fokus mellan flikarna och kommandona tills du hittar den funktion du vill använda. Följande tabell innehåller några sätt att flytta tangentbordets fokus utan att använda musen.

Om du vill göra detta Tryck på
Markera den aktiva fliken i menyfliksområdet och aktivera snabbtangenterna. ALT eller F10. Tryck på någon av de här tangenterna en gång till om du vill återgå till dokumentet och annullera snabbtangenterna.
Flytta till en annan flik i menyfliksområdet. ALT eller F10 för att markera den aktiva fliken och därefter VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
Gå till en annan grupp på den aktiva fliken. ALT eller F10 för att markera den aktiva fliken och därefter CTRL+HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL för att flytta mellan grupperna.
Minimera eller återställa menyfliksområdet. CTRL+F1
Visa snabbmenyn (snabbmeny: En meny som innehåller en lista över kommandon som berör ett visst objekt. Om du vill visa en snabbmeny högerklickar du på ett objekt eller trycker på SKIFT+F10.) för det markerade objektet. SKIFT+F10

Flytta fokus för att markera följande områden i fönstret:

  • Den aktiva fliken i menyfliksområdet
  • Dokumentet
  • Åtgärdsfönstret
  • Visa statusfältet längst ned i fönstret
F6
Flytta fokus till varje kommando i menyfliksområdet, framåt eller bakåt. ALT eller F10 och sedan TABB eller SKIFT+TABB
Flytta nedåt, uppåt, åt vänster eller åt höger bland objekten i menyfliksområdet. NEDPIL, UPPIL, VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL
Aktivera det markerade kommandot eller den markerade kontrollen i menyfliksområdet. BLANKSTEG eller RETUR
Öppna den markerade menyn eller det markerade galleriet i menyfliksområdet. BLANKSTEG eller RETUR
Aktivera ett kommando eller en kontroll i menyfliksområdet så att du kan ändra ett värde. RETUR
Avsluta ändring av ett värde i en kontroll i menyfliksområdet och flytta fokus tillbaka till dokumentet. RETUR
Få hjälp med det markerade kommandot eller den markerade kontrollen i menyfliksområdet. (Om det inte finns något hjälpavsnitt till det markerade kommandot visas innehållsförteckningen i hjälpen för det programmet i stället.) F1

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio 2010, Word 2010