Sida 5 av 6FÖREGNÄSTA

SharePoint Workspace 2010: En introduktion

Förhör dig

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.


En SharePoint-arbetsyta är:

Din egna personliga offline-kopia av en SharePoint-webbplats som synkroniseras automatiskt med servern när du är på ditt nätverk.

En sorts mall för att skapa SharePoint-webbplatser.

En plats där du organiserar SharePoint-webbplatser.

En plats där du kan redigera SharePoint-innehåll med andra människor.

Hur synkroniserar du ditt arbete med versionen på SharePoint-webbplatsen efter att ha uppdaterat ett objekt i en SharePoint-arbetsyta?

Kopiera uppdateringen till Urklipp. Öppna objektet på servern, klistra in uppdateringen och spara ändringarna.

Gå till servern och överför ändringen från SharePoint-arbetsytan.

Gör ingenting. Uppdateringen uppdateras automatiskt till servern om du är på ditt nätverk. Om du är offline synkroniseras uppdateringen automatiskt till servern nästa gång du ansluter.

Gör en Spara som-åtgärd och ange server-URL i dialogrutan.

Hur förhindrar du andra SharePoint-användare från att redigera ett objekt som du vill redigera?

Öppna objektet för redigering. Andra SharePoint-användare meddelas om att du redigerar objektet.

Arbeta alltid på ditt nätverk. Andra användare kan inte öppna samma objekt om du har det öppet när du är online.

Skicka ett meddelande till andra SharePoint-användare som kanske vill redigera objektet om du vill varna dem att du redigerar det. Skicka ett till meddelande när du är klar med redigeringen.

Checka ut objektet om du vill låsa det på servern.

Vilket är det snabbaste sättet att navigera från en SharePoint-arbetsyta till dess SharePoint-webbplats i en webbläsare?

Öppna en webbläsare och skriv in webbadressen. Du borde spara alla dina SharePoint-webbplatser i Favoriter.

Klicka på navigeringssökvägarna i namnlistan på innehållsområdet i SharePoint-arbetsytan.

Klicka på Arkiv-menyn om du vill gå till Backstage-vyn, klicka på Info och klicka sedan på webbadressen under Ändra inställningar för onlineanslutning.

Markera en lista som är kategoriserad som Tillgänglig på server och klicka sedan på Öppna listan i en webbläsare.

Sida 5 av 6FÖREGNÄSTA