Starta en Office Communicator-konversation

Om du är inloggad i Office Communicator kan du starta en ny konversation genom att dubbelklicka på en kontakt i kontaktlistan i startfönstret eller på en medlem i medlemslistan för en arbetsyta.

Om du inte är inloggad i Office Communicator och dubbelklickar på kontakter eller medlemmar öppnas fönstret Skicka meddelande.

 Obs!   Om du försöker starta en Office Communicator-konversation med någon som inte kör Office Communicator, visas ett meddelande om att det inte gick att skicka meddelandet. Om du inte kan starta en Office Communicator-konversation kan du försöka att skicka ett meddelande i stället.

Du kan också peka på en kontakt för att visa ett kontaktkort med information om kontakten. Med hjälp av kontaktkortet kan du starta andra meddelandeaktiviteter, till exempel skicka ett e-postmeddelande eller schemalägga ett möte.

 
 
Gäller:
SharePoint Workspace 2010