Sida 1 av 6FÖREGNÄSTA

SharePoint Workspace 2010: En introduktion

SharePoint 2010-utbildning Har du någonsin önskat att du kunde ha åtkomst till och arbeta med SharePoint-innehåll var som helst och när som helst, till och med när du inte är på ditt nätverk eller är ansluten till Internet? Med SharePoint Workspace 2010 kan du ta med webbplatser offline till datorn och sedan synkroniseras ändringarna på servern automatiskt när du går online.


Om den här kursen

Den här kursen omfattar:

 • Tre lektioner som du gör i din egen takt.
 • Ett kort prov i slutet av den tredje lektionen. Provet poängsätts inte.
 • I slutet av kursen finns en snabbreferens som du kan skriva ut.

Mål

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Definiera vad en SharePoint-arbetsyta är.
 • Skapa en SharePoint-arbetsyta utifrån en SharePoint-webbplats i en webbläsare.
 • Uppdatera ett dokument i en SharePoint-arbetsyta och synkronisera det med servern.
 • Synkronisera en SharePoint-arbetsyta med servern manuellt.
 • Navigera till en SharePoint-webbplats från en SharePoint-arbetsyta.
 • Checka ut och in dokument i en SharePoint-arbetsyta.
 • Lösa dokument- och objektkonflikter i en SharePoint-arbetsyta.
 • Lösa fel i en SharePoint-arbetsyta.
 • Koppla från och återansluta till en lista i en SharePoint-arbetsyta.

Innan du börjar

För den här kursen krävs att du har erfarenhet av att arbeta på en SharePoint-webbplats.


Sida 1 av 6FÖREGNÄSTA