Översikt: SharePoint Workspace 2010-arbetsytor

Med SharePoint Workspace 2010 kan du skapa tre typer av arbetsytor:

  • SharePoint-arbetsytor
  • Groove-arbetsytor
  • Delade mappar

I den här artikeln

Överst på sidan Överst på sidan

SharePoint-arbetsytor

Med den här typen av arbetsyta kan du skapa en kopia av en SharePoint-webbplats på den lokala datorn som automatiskt synkroniseras med servern.

En SharePoint-arbetsyta är en egen personlig kopia av SharePoint-webbplatsen, eller listor och bibliotek som du väljer att ändra till offline och synkronisera från den webbplatsen. På arbetsytan är du den enda medlemmen. Du delar innehållsuppdateringar med andra SharePoint-användare genom att synkronisera arbetsytan med SharePoint-webbplatsen. På liknande sätt tar du emot innehållsuppdateringar som SharePoint-användare har gjort på SharePoint-webbplatsen genom att synkronisera arbetsytan.

Förenklat kan man säga att du via en SharePoint-arbetsyta när som helst kan få tillgång till innehåll på SharePoint-webbplatsen, oavsett om du är ansluten till nätverket eller inte.

Fördelar med SharePoint-arbetsytor

Den mest uppenbara fördelen med att skapa en SharePoint-arbetsyta är att du får tillgång till informationen på SharePoint-webbplatsen när du inte har tillgång till nätverket eller när du är offline.

Dessutom föredrar många användare funktionerna och arbetsmiljön på en SharePoint-arbetsyta framför en SharePoint-webbplats i en webbläsare. På SharePoint-arbetsytor är det t.ex. enkelt att navigera i listor och bibliotek. Du kan byta mellan listorna och biblioteken genom att klicka med musen och på så sätt undvika att läsa in nya webbsidor. Om du arbetar med innehåll från flera SharePoint-webbplatser kan du hämta innehållet till flera SharePoint-arbetsytor och ordna dem i startfönstret i SharePoint Workspace.

De många programfunktionerna på SharePoint-arbetsytorna är också populära. Funktionerna gör det enkelt att utföra många standardaktiviteter som att lägga till och redigera nya objekt och filer i listor och bibliotek.

Skapa en SharePoint-arbetsyta

Du kan skapa en SharePoint-arbetsyta direkt från en SharePoint-webbplats genom att bara klicka på Webbplatsåtgärder-menyn och sedan klicka på Synkronisera med SharePoint Workspace. Det här är förmodligen det enklaste och säkraste sättet att skapa arbetsytan förutsatt att utgångspunkten är den SharePoint-webbplats som du vill kopiera till datorn.

Du kan också skapa en SharePoint-arbetsyta från startfönstret i SharePoint Workspace eller från Backstage-vyn. Då måste du känna till webbadressen till SharePoint-webbplatsen du vill kopiera. Du kan också behöva ange autentiseringsuppgifter för SharePoint-webbplatsen.

Hämtningsalternativ på SharePoint-arbetsytor

Första gången du skapar en SharePoint-arbetsyta är de ursprungliga hämtningsinställningarna inställda på att hämta alla objekt från alla listor och bibliotek som stöds på den valda SharePoint-webbplatsen. När det gäller dokumentbibliotek hämtar du objektinnehållet på SharePoint-arbetsytan genom att antingen öppna dokumenten eller använda alternativet Hämta innehåll på fliken Synkronisera.

Du kan välja att konfigurera hämtningen på så sätt att objekt bara hämtas från de valda listorna och biblioteken. När du gör en selektiv hämtning får du i själva verket möjligheten att skjuta upp hämtningen av objekt från de övriga listorna och biblioteken tills du vill arbeta med innehållet. Listorna och biblioteken visas fortfarande på SharePoint-arbetsytan men i stället för en lista över objekt visas alternativen att hämta objekten nu eller gå till listan eller biblioteket på SharePoint-webbplatsen.

Använda externa listor i SharePoint Workspace

En del SharePoint-listor skapas via BCS-program (konnektivitetstjänster för företag). När du skapar en SharePoint-arbetsyta visas de här listorna i innehållsfönstret under Externa listor när den sorteras efter Typ.

Innehållstyper som inte stöds

I SharePoint Workspace går det inte att hämta innehåll från alla typer av SharePoint-listor och -bibliotek till en SharePoint-arbetsyta. Du kan t.ex. inte hämta innehåll från en undersökning eller Wiki. När du skapar en SharePoint-arbetsyta visas dessa innehållstyper i en lista på panelen med arbetsytans innehåll under rubriken Tillgänglig på server. På SharePoint-arbetsytan finns alternativet Öppna listan i en webbläsare.

Synkronisera innehåll mellan en SharePoint-arbetsyta och motsvarande SharePoint-webbplats

En SharePoint-arbetsyta är i allt väsentligt en kopia av innehållet på SharePoint-webbplatsen på servern. Det innebär att dina uppdateringar av innehållet på SharePoint-arbetsytan återspeglas på serverversionen när arbetsytan och servern synkroniseras. Om du t.ex. tar bort eller byter namn på objekt på SharePoint-arbetsytan raderas eller ändras namnen på objekten på servern. På samma sätt tas objekten bort eller får nya namn på SharePoint-arbetsytan om de tas bort eller får nya namn på servern.

Ta bort SharePoint-arbetsytor

När du tar bort en SharePoint-arbetsyta från startfönstret tas bara det lokala exemplaret av SharePoint-webbplatsen bort. Innehållet på SharePoint-webbplatsen på servern påverkas inte. Innehåll som har hämtats till arbetsytan från servern raderas inte heller. Efter att du har tagit bort en SharePoint-arbetsyta kan du skapa en ny SharePoint-arbetsyta som är kopplad till samma SharePoint-webbplats.

Överst på sidan Överst på sidan

Groove-arbetsytor

Det här är den ursprungliga typen av arbetsyta och den utvecklades för Microsoft Office Groove innan produktnamnet ändrades till SharePoint Workspace.

Med den här typen av arbetsyta kan grupper och företag med gemensamma syften och mål dela idéer och arbeta tillsammans. En Groove-arbetsyta innehåller vanligtvis två eller fler medlemmar, d.v.s. personer som bjuds in till arbetsytan. Arbetsytans innehåll är i högsta grad dynamiskt. Alla medlemmar som är online ser omedelbart uppdateringar gjorda av dem själva eller andra medlemmar. Uppdateringarna skickas och tas emot när du och andra medlemmar ansluter.

På Groove-arbetsytor kan medlemmar arbeta med en rad specialiserade programverktyg. Anta t.ex. att du har ett veckomöte där utvecklingen av marknadsföringsmaterial diskuteras. Aktiviteter på mötet kan vara att bestämma tidplaner, dela ut arbetsuppgifter och granska slutförda arbeten. Mötesarbetet kan underlättas genom att medlemmarna lägger upp filer i ett dokumentverktyg, diskuterar frågor i ett diskussionsverktyg och samarbetar om mötets dagordning med hjälp av ett kalenderverktyg. Alla medlemmar som är online samtidigt kan interagera med hjälp av chatt eller kanske t.o.m. ljudchatt (om datorerna har rätt ljudkomponenter).

Med hjälp av listverktyget och Microsoft Office InfoPath kan en InfoPath-verktygsdesigner skapa egna verktyg som läggs till på arbetsytan. Funktionerna i egna verktyg varierar beroende på verktygsdesignerns kunskaper och visioner. Alla designer kan skapa ett enkelt verktyg som består av en rad dataposter och indatafält i ett formulär.

Begränsningar på Groove-arbetsytan

Det finns inga specifika begränsningar för arbetsytorna, men du får bäst resultat om du begränsar storleken på en arbetsyta till högst 2 GB. Visa arbetsytans egenskaper när du vill veta storleken.

 Obs!    SharePoint Workspace kan inte skicka en Groove-arbetsyta som är större än 2 GB till nya inbjudna medlemmar. Överst på sidan Överst på sidan

Delade mappar

Som ett alternativ till en Groove-arbetsyta kan du också skapa en delad mapp i filsystemet. Med den här typen av arbetsyta kan du dela innehållet i en mapp i Windows-filsystemet med alla datorer där du har ett konto och med andra SharePoint Workspace-användare efter en inbjudan.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Office 2010