Kalenderverktyget i SharePoint Workspace 2010

Med kalenderverktyget kan medlemmar hantera hela livscykeln för ett möte, från att schemalägga enstaka eller återkommande möten, konfigurera dagordningar, hantera mötesdeltagare, ta mötesanteckningar och spela in en mötessammanfattning.

Vad vill du göra

 
 
Gäller:
SharePoint Workspace 2010