Hantera SharePoint Workspace i Backstage-vyn

De flesta administrativa uppgifter, till exempel att välja inställningar för kontot och identiteten, hantera aviseringar och anslutningsinställningar, skapa nya arbetsytor, spara arbetsytor och verktyg som arkiv eller mallar och hämta arbetsytedata från andra datorer, utför du i Microsoft® Office Backstage™.

Om du vill gå till Backstage-vyn klickar du på fliken Fil i Arbetsyteutforskaren eller startfältet.

Tabellerna i det här avsnittet sammanfattar åtgärderna som är tillgängliga på de olika flikarna i Backstage-vyn. Utöver åtgärderna som beskrivs på varje flik kan du klicka på Stäng för att stänga SharePoint Workspace-fönstret eller på Avsluta för att avsluta SharePoint Workspace.Fliken Information

Om du vill Gör du så här
Ställa in aviseringar... Klicka på Hantera aviseringar och klicka sedan på Ange aviseringar.
Visa inga aviseringar... Klicka på Hantera aviseringar och klicka sedan på Visa inga aviseringar.
Öppna kommunikationshanteraren. Klicka på Ändra inställningar för onlineanslutning och klicka sedan på Kommunikationshanteraren.
Ställa in SharePoint Workspace för offlinearbete... Klicka på Ändra inställningar för onlineanslutning och klicka sedan på Arbeta offline.
Öppna kontoinställningar... Klicka på Hantera konto och klicka sedan på Kontoinställningar.
Ange en kod för kontokonfigurering och serverinformation... Klicka på Hantera konto och klicka sedan på Konfigurera konto.
Logga ut från ett konto eller från alla konton... Klicka på Hantera konto och klicka sedan på alternativet "Logga ut".
Öppna Meddelandehistorik... Klicka på Meddelanden och kontakter och klicka sedan på Meddelandehistorik.
Öppna Kontakthanteraren... Klicka på Meddelanden och kontakter och klicka sedan på Kontakthanteraren.

Överst på sidan Överst på sidan

Fliken Ny

Om du vill Gör du så här
Skapa en ny arbetsyta... Klicka på ett alternativ i listan med arbetsytetyper.

Överst på sidan Överst på sidan

Fliken Skriv ut.

Om du vill Gör du så här
Skriva ut det markerade objektet i en arbetsyta... Klicka på Skriv ut.

Överst på sidan Överst på sidan

Fliken Spara och skicka

Om du vill Gör du så här
Spara kontot som en säkerhetskopia eller för användning på en annan dator... Klicka på Skicka konto till en annan dator och klicka sedan på Bläddra....
Spara en inbjudan till den markerade arbetsytan som en fil... Klicka på Inbjudan.
Placera en genväg till den markerade arbetsytan på skrivbordet... Klicka på Genväg.
Skapa en arkiverad kopia av den markerade arbetsytan... Klicka på Arbetsyta som arkiv.
Spara verktygen i den markerade arbetsytan som en mall som används som bas för nya arbetsytor... Klicka på Arbetsyta som mall.
Spara utformningen av det markerade verktyget som en mall som läggs till som ett nytt verktyg i andra arbetsytor... Klicka på Verktyg som mall.

Överst på sidan Överst på sidan

Fliken Hjälp

Om du vill Gör du så här
Visa supportinformation och Microsoft-verktyg... Markera alternativ under Support och Verktyg för att arbeta med Office.
Visa licensinformation... Visa information i höger fönster i Backstage-vyn.
Visa alternativ för att anpassa gränssnittet för SharePoint Workspace... Klicka på Alternativ under Hjälp för att öppna dialogrutan SharePoint Workspace-alternativ.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
SharePoint Workspace 2010