Arbeta med säkra lägen i Office

Tack vare de säkra lägena i Microsoft Office kan du på ett säkert sätt använda ett Microsoft Office-program som har stött på problem. Det finns två typer av säkra lägen:

 • Automatiskt felsäkert läge     När du startar ett program och ett problem inträffar, övergår programmet till det här läget och korrigerar problemet eller isolerar det, vilket gör att programmet kan starta på rätt sätt.
 • Felsäkert läge som initierats av användaren     Du kan starta ett program i det här läget om du vill försöka att lösa vissa problem.

 Viktigt   Om du har problem med ett Microsoft Office-program kan du försöka reparera det själv. Mer information finns i Reparera eller ta bort Office-program.

Vad vill du göra?


Förstå och arbeta med automatiskt felsäkert läge

När du startar ett program:

 1. Office-programmet kontrollerar om det har uppstått några problem, som exempelvis att tillägg inte startas eller om en fil, ett register eller en mall har skadats. Om ett problem påträffas kanske programmet inte kan starta.
 2. Om programmet inte kan starta, utlöses automatiskt felsäkert läge nästa gång som du försöker att starta programmet. Ett meddelande om problemet visas och en fråga om du vill inaktivera den del av programmet där problemet finns.
 3. Om programmet ändå inte kan starta, kanske du ombeds att inaktivera fler funktioner som kanske hindrar programmet från att starta normalt.

Om du vill visa en lista med inaktiverade objekt öppnar du dialogrutan Inaktiverade objekt genom att göra följande i det Microsoft Office-program du använder:

 1. Klicka på fliken Arkiv.
 2. Klicka på Alternativ.
 3. Klicka på Tillägg.
 4. Klicka på Inaktiverade objektHantera-menyn och sedan på Gå till.

 Anteckning   Du kan inte visa eller ändra inaktiverade objekt i Microsoft SharePoint Workspace.

När du har visat objekten i dialogrutan Inaktiverade objekt kan du välja ett objekt och sedan klicka på Aktivera om du vill aktivera det igen. För vissa objekt måste du läsa in eller installera om ett tilläggsprogram eller öppna filen igen. När du har aktiverat ett objekt kanske programmet stöter på ett problem nästa gång det startas. I så fall ombeds du att inaktivera objektet igen.

 Anteckning   Du avslutar felsäkert läge genom att avsluta programmet och sedan starta det som vanligt.

Överst på sidan Överst på sidan

Använda ett Microsoft Office-program i felsäkert läge som initierats av användaren

Om du har problem med ett Microsoft Office-program kanske du kan använda felsäkert läge som initierats av användaren så att det går att köra programmet. I följande situationer kan det vara användbart:

 • Du måste visa en fil och Microsoft Office-programmet som du använder kraschar innan du hinner göra det.
 • Du försöker att lösa ett problem med Microsoft Office-programmet. Du kanske behöver hjälp av en tekniker för att lyckas.

Använda felsäkert läge som initierats av användaren

Så här startar du ett Microsoft Office-program i felsäkert läge som initierats av användaren:

VisaStart-menyn i Microsoft Windows

 1. Klicka på Start, peka på Alla program och peka sedan på Microsoft Office.
 2. Tryck på och håll ned CTRL och klicka sedan på namnet på Microsoft Office-programmet som du vill köra.

VisaI Kommandotolken

Använd alternativet /safe i Kommandotolken när du vill starta programmet.

Du avslutar felsäkert läge som initierats av användaren genom att avsluta programmet och sedan starta det som vanligt.

Vad felsäkert läge som initierats av användaren gör

Följande begränsningar gäller när du startar ett program i felsäkert läge som initierats av användaren. (Vissa av de objekt som räknas upp nedan gäller inte för alla Microsoft Office-program.)

Överst på sidan Överst på sidan

Förstå skillnaden mellan säkert läge i Office och i Windows

De säkra lägena i Office skiljer sig från dem i Windows. Om du vill ha mer information om säkra lägen i Windows gör du följande:

 1. Klicka på Start och sedan på Hjälp och support.
 2. Skriv säkert läge i listan Sök och tryck på RETUR.
 3. Öppna ett avsnitt i listan Sökresultat.

Överst på sidan Överst på sidan

 
 
Gäller:
Access 2013, Excel 2013, Office 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, Office 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010