Sida 4 av 14FÖREGNÄSTA

Arbetsflöden I: Grunder du bör känna till

E-postmeddelande om godkännande, e-postmeddelande om feedback, e-postmeddelande om signaturer

Tre olika arbetsflöden.

När du sparar en fil till ett dokumentbibliotek på en SharePoint Server 2007-webbplats finns tre olika arbetsflöden tillgängliga för dig:

Bildtext 1 Godkännande: Med det här arbetsflödet ber du alla att godkänna en fil. Innan du till exempel ska hålla en presentation kanske du vill använda det här arbetsflödet så att betydande personer inom företaget kan godkänna det.
Bildtext 2 Samla in feedback: Med det här arbetsflödet samlar du in feedback. Om du till exempel skriver på en ny företagspolicy kanske du vill ha feedback från kollegor från olika avdelningar. Sedan kan du integrera deras feedback i den slutgiltiga versionen innan den blir officiell.
Bildtext 3 Samla in signaturer. Med det här arbetsflödet samlar du in signaturer från andra. Du kan använda det här arbetsflödet om du vill att någon ska signera en utgiftsrapport eller en resultatutvärdering.
Sida 4 av 14FÖREGNÄSTA