Sida 9 av 13FÖREGNÄSTA

SharePoint-dokumentbibliotek IV: Tips och knep

En animering om hur du öppnar en biblioteksfil från Word, Excel eller PowerPoint 2007.

Nu ska vi gå igenom hur du redigerar en fil utan att ha den öppen i webbläsaren. Du kan använda kommandot Öppna precis som för dokument på datorn. I stället för att navigera till en mapp på datorn kan du ange URL-adressen till biblioteket. Klicka på Spela upp om du vill se en animering om hur du öppnar en biblioteksfil från PowerPoint.

Obs!    Om du inte har URL-adressen till ditt bibliotek kan du be den som är ansvarig för webbplatsen att få den.

Sida 9 av 13FÖREGNÄSTA